Annons
X
Annons
X

”Uppenbart att lägenheten var en förmån”

Det är en självklar utgångspunkt att statsråden måste agera som goda föredömen. Det skriver Helena Sundén, generalsekreterare, Institutet mot mutor.

Wallströms lägenhetsaffär
[object Object]
Margot Wallström Foto: Daniella Backlund

DEBATT | WALLSTRÖMS LÄGENHET

Sverige är ett av de minst korrupta länderna i världen och vi har en lång historia av högt förtroende för vår demokrati. Genom opartiskhet och transparens skapas tillit till vår förvaltningskultur. Men tillit är en färskvara.

De etiska riktlinjer som Institutet mot mutor (IMM) med huvudmän och medlemmar – företag, intresseorganisationer, kommuner, landsting och regioner – ställt upp genom Näringslivskoden är tydliga. Det är enligt Näringslivskoden förbjudet att lämna, utlova eller erbjuda en förmån till den som utövar myndighet. Bakgrunden till denna reglering är att det aldrig får misstänkas att den som utövar myndighet tar ovidkommande hänsyn.

Statsråden tillhör statens främsta företrädare. Tilliten till våra politiker är också grundläggande för den fortsatta utvecklingen av ett hållbart och långsiktigt samhälle. Det måste vara en självklar utgångspunkt att statsråden i det perspektivet måste agera som goda föredömen.

Annons
X

På den hårt reglerade hyresmarknaden är det uppenbart att ett hyreskontrakt på en lägenhet i Stockholms innerstad utgör en inte obetydlig förmån.

Att ett statsråd genom personliga kontakter med företag, intresseorganisation, fackförbund eller annan privat aktör skaffar sig ett sådant hyreskontrakt är från dessa utgångspunkter mycket känsligt. Risken är uppenbar att det kan uppstå misstankar om att det därigenom finns en personlig bindning och en tacksamhetsskuld till den som upplåter lägenheten.

I regeringens uppdrag att styra landet måste det finnas en tydlig rågång mellan personliga bindningar och samhällsuppdraget. Oavsett hur en förmån skulle bedömas straffrättsligt är det från etiska utgångspunkter klart att statsråd inte bör ta emot förmåner från privata aktörer som på något sätt kan knytas till deras tjänsteutövning.

Helena Sundén

generalsekreterare, Institutet mot mutor

Annons

Margot Wallström

Foto: Daniella Backlund Bild 1 av 2
Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X