Universums mörka hemlighet

Krockar i rymden Exploderande supernovor, stjärnor som sugs in i svarta hål och krockande galaxer. Våldsamma processer skjuter ut mängder med energirika partiklar. Forskningen om astropartiklarna lär oss mer om det okända universum. På en raketbas i Ryssland står ett satellitinstrument som ska leta efter antipartiklar. Forskarna hoppas hitta ledtrådar till vad den okända mörka massan i universum består av. Det ska satelliten Pamela som skjuts upp i år hjälpa till med.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Antipartiklar bildas regelbundet i olika energirika processer. Men vi tror att de även kan vara spår från kollisioner mellan okända partiklar i den mörka massan, förklarar Mark Pearce vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm som byggt delar av instrumentet.
Alla stjärnor astronomerna kan se utgör bara några få procent av energin i universum. Uppskattningsvis 95 procent är något som forskarna inte har en aning om vad det är, så kallad mörk massa och mörk energi.
De har en viktig roll i universum - den mörka energin motverkar till exempel gravitationen och håller därmed samman galaxerna och får universum att utvidgas snabbare.

Pamela är ett samarbete mellan Ryssland, Italien, Tyskland och Sverige. Främst ska satelliten leta efter antiprotoner och antielektroner. Under sin tre år långa rymdfärd ger den de hittills mest exakta mätningen av antimateria.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons