Universitetsrektorer: Fel av regeringen att mäta samverkan

Regeringen bör prioritera en helt annan väg för att stimulera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället än att skapa nya mått. Det viktigaste regeringen kan göra är att undanröja hinder och stödja initiativ med bra kringresurser, snarare än att peka ut vad som är ”rätt” samverkan, skriver rektorerna för sex universitet.

Under strecket
Publicerad

Regeringen har stora möjligheter att visa att man menar allvar med att vilja ge lärosätena förtroende att välja väg, skriver sex universitetsrektorer. På bilden syns ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S), och statsminister Stefan Löfven (S).

Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons

I all forskning och utbildning är samverkan med det omgivande samhället en självklar och integrerad del i universitetens uppdrag. Detta viktiga utbyte bidrar till forskningens och utbildningens kvalitet och samtidigt till nyttiggörandet av den akademiska kunskapsbasen i näringsliv och samhälle. Samverkan sker i dag inom alla vetenskapsområden och tar sig många olika uttryck.

I Forskningspropositionen betonar regeringen starkt vikten av samverkan och vi har nu också tagit del av Vinnovas slutrapport, som remitterats till lärosätena. Vi välkomnar politiska initiativ som stimulerar och underlättar lärosätenas möjlighet att utveckla samverkan med andra aktörer och den starka betoningen av samverkan i propositionen är i flera avseenden väl motiverad. Men man börjar i fel ände. Det viktigaste regeringen kan göra är att undanröja hinder och stödja initiativ för samverkan.

Annons
Annons
Annons