Annons

Universitetet kan inte styras som ett företag

Uppsala universitet.
Uppsala universitet. Foto: Fredrik Persson/TT

Det är hög tid att försvara traditionella akademiska värden, menar författarna bakom antologin ”Det hotade universitetet”. I stället för resultatstyrning som i näringslivet måste kollegiet återta makten över forskningens och undervisningens innehåll. Det är en ojämn men viktig bok, skriver idéhistorikern Anders Burman.

Under strecket
Publicerad

Någonting som ibland sägs vara utmärkande för universitetet är dess sega strukturer. Med sina medeltida rötter är det en av de äldsta fortfarande fungerande institutionerna i Europa, även om det var först på 1800-talet som det moderna forskningsuniversitetet utvecklades. Sedan dess har universitetet förknippats med en lång rad positivt laddade begrepp som forskning, kunskapsproduktion och akademisk frihet. I förhållande till samhället i övrigt har det länge haft en hög grad av autonomi.

Det är lärarna och forskarna själva som traditionellt sett bestämmer inom organisationen genom kollegiala beslut och och i enlighet med principen primus inter pares, den främsta bland likar. I praktiken innebär det att någon i lärarkollegiet under en begränsad period tar på sig ett ledningsuppdrag, till exempel rektorat, för att därefter träda tillbaka i kollegiet och låta någon annan ta på sig uppdraget.

Annons
Annons
Annons