Annons

Universitetens lärare bör få frihet att forska

Om det inte finns ett nära samband mellan forskning och undervisning behöver vi heller inte universitetet som samhällsinstitution. Därför krävs förändringar. Bland annat bör alla disputerade lärare/forskare ha rätt till egen betald forskning under längre sammanhållande perioder. Det skriver författaren Henrik Berggren i en ny ESO-rapport som presenteras i dag.

Publicerad

Från att ha varit en numerärt sett marginell aktivitet i samhällets utkant har högre utbildning blivit en verksamhet som dagligen involverar fler människor än de flesta traditionella svenska näringsgrenar; elituniversitet har blivit massuniversitet.

Denna expansion är på många sätt en civilisatorisk landvinning. Den har inneburit demokratisering, ökad social mobilitet, höjd medborgerlig kunskapsnivå och mer vetenskaplig forskning. Men under senare år har allt fler börjat ställa sig frågan om förändringarna i kunskapsproduktionens villkor inte har gjort många av våra traditionella föreställningar om universitetet obsoleta.

Annons
Annons
Annons
Annons