X
Annons
X

Johan Östling: Universiteten hämmas av krav på effektivitet

Universitetet framställs ofta som en stabil och ståndaktig institution. Från upprinnelsen i Bologna och Paris under högmedeltiden har dess yttre struktur och inre arrangemang förblivit förbluffande intakta. Det har överlevt reformation och motreformation, industrialisering och stadstillväxt, religionskrig och världskrig, folkstyre och tyranni, imperiers uppgång och imperiers fall. Samma akademiska kärnvärden, uttryckta i en gemensam vokabulär, har varit giltiga i Coimbra och Kraków likaväl som i Tübingen och Tromsö.

Det är sant att dagens universitet är resultatet av en nästan tusenårig evolution, men också av två genomgripande förändringsprocesser, det närmaste man kommer revolutioner inom det akademiska systemet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X