Annons

Universitet som frihet eller fostringsanstalt

Sveriges högre utbildningar håller på att omgestaltas, vilket kan ge en ökad mångfald och bredd vid svenska universitet. Sheldon Rothblatt har skrivit en universitetstankens idéhistoria, som grovt sett delar upp ideologierna i en tysk frihetlig och en anglosaxisk fostrande.

Under strecket
Publicerad

Vad är egentligen ett universitet? Vad är det som skiljer ett universitet från exempelvis ett forskningsinstitut? Att definiera positivt laddade begrepp innebär mer än att beskriva vad de är. Även om den pågående EU-anpassningen av universiteten inte väcker samma upprörda känslor som reformen 1968 är detta kanske rätt tillfälle att reflektera över vad universiteten blivit - och skulle kunna bli.”

För den engelske 1800-talskardinalen John Newman var universitetets syfte att ”förbereda [studenten] för att fylla varje post med heder och bemästra varje ämne”. Liksom de flesta andra uppfattningar om vad någonting är eller bör vara präglades Newmans inställning av hans egen position i samhället. Han var själv i stor utsträckning en produkt av sin utbildning vid universitetet i Oxford. Det var också där som han gjorde betydande insatser som prästman och teolog till dess att han beslutade sig för att lämna Church of England för att konvertera till katolicismen.

Annons
Annons
Annons