Annons

”Universell designteori har alltid misslyckats”

Under strecket
Publicerad

Med sommarutställningen ”Invisible wealth” har Färgfabriken tagit fasta på påståendet om att såväl konstnärer, arkitekter och designers, på något sätt, kan sägas syssla med form. Även om utgångspunkterna och förutsättningarna skiljer sig åt finns det beröringspunkter i själva gestaltningsprocessen, både när det gäller fysiska objekt eller när någonting mer immateriellt och idébaserat produceras. Just dessa likheter och skillnader var också några av utgångspunkterna för ett samtal på fredagskvällen mellan bland andra Färgfabrikens Jan Åman, teoretikern Sven-Olov Wallenstein, formgivaren Sanna Hansson och konstkritikern Mårten Castenfors. Bland åhörarna i baren fanns dessutom representanter från både design- och konstvärlden såväl som flera av de konstnärer och formgivare som deltar i ”Invisible wealth”.

I en historisk tillbakablick pekade Sven-Olov Wallenstein på hur konstvärlden påverkats av nya teknologiska möjligheter och förändrade konsumtionsmönster. De nya förutsättningarna som dadaismen och popkonsten uppstod inom ledde därför bland annat till att den traditionella konstteorin kändes alltför trång. - Förhoppningen att finna en universell designteori som kan samla det vidgade konstfältet har misslyckats varje gång, menade Sven-Olov Wallenstein och spekulerade i om det var därför som konstvärlden återigen sökte sig mot andra områden. Sanna Hansson, som gick ut Beckmans 1995, är en av de formgivare som arbetat konceptuellt och utan tanke på någon särskild beställare när hon reste jorden runt med sitt objekt ”Anywhere”.

Annons
Annons
Annons