Hela denna artikel är en annons

Unikt samarbete bakom Norra Stationsgatan

En ny urban miljö växer fram kring Norra Stationsgatan. Visionsbilderna över det nya området har tagits fram av arkitekt Peter Bucht.
En ny urban miljö växer fram kring Norra Stationsgatan. Visionsbilderna över det nya området har tagits fram av arkitekt Peter Bucht. Foto: Peter Bucht.

Det råder stor aktivitet i Hagastaden, ett stadsutvecklingsprojekt som kommer att bidra stort till utvecklingen av Stockholms innerstad och stärka kopplingen till Solna. I det angränsande kvarteret Norra Stationsgatan pågår samtidigt unikt samarbete som ska lyfta området till att bli ett av Stockholms mest intressanta och tillgängliga.

Visionsbild av torg vid Norra Stationsgatan. Området utvecklas snabbt med nya bostäder, restauranger, kaféer, barer och butiker.

Visionsbild av torg vid Norra Stationsgatan. Området utvecklas snabbt med nya bostäder, restauranger, kaféer, barer och butiker.

Foto: Peter Bucht.
Visionsbild av Norra Stationsgatan, sett söderifrån.

Visionsbild av Norra Stationsgatan, sett söderifrån.

Foto: Peter Bucht.
Arbetsgruppen bakom Norra Stationsgatan har tittat på varje lokal i kvarterens gatuplan för att skapa en bra helhet. Visionsbilden visar en innergård på Norra Stationsgatan.

Arbetsgruppen bakom Norra Stationsgatan har tittat på varje lokal i kvarterens gatuplan för att skapa en bra helhet. Visionsbilden visar en innergård på Norra Stationsgatan.

Foto: Peter Bucht.
”Det är samhällsbyggande i sin finaste form” säger David Johansson, Fastighetschef på Humlegården Fastigheter, om samarbetet för att lyfta Norra Stationsgatan.

”Det är samhällsbyggande i sin finaste form” säger David Johansson, Fastighetschef på Humlegården Fastigheter, om samarbetet för att lyfta Norra Stationsgatan.

Foto: Fotograf Jonas Malmström/Humlegården
Visionsbild av torg vid Norra Stationsgatan. Området utvecklas snabbt med nya bostäder, restauranger, kaféer, barer och butiker.

Visionsbild av torg vid Norra Stationsgatan. Området utvecklas snabbt med nya bostäder, restauranger, kaféer, barer och butiker.

Foto: Peter Bucht.
Visionsbild av Norra Stationsgatan, sett söderifrån.

Visionsbild av Norra Stationsgatan, sett söderifrån.

Foto: Peter Bucht.
Arbetsgruppen bakom Norra Stationsgatan har tittat på varje lokal i kvarterens gatuplan för att skapa en bra helhet. Visionsbilden visar en innergård på Norra Stationsgatan.

Arbetsgruppen bakom Norra Stationsgatan har tittat på varje lokal i kvarterens gatuplan för att skapa en bra helhet. Visionsbilden visar en innergård på Norra Stationsgatan.

Foto: Peter Bucht.
1/3
Visionsbild av torg vid Norra Stationsgatan. Området utvecklas snabbt med nya bostäder, restauranger, kaféer, barer och butiker.

Visionsbild av torg vid Norra Stationsgatan. Området utvecklas snabbt med nya bostäder, restauranger, kaféer, barer och butiker.

Foto: Peter Bucht.
2/3
Visionsbild av Norra Stationsgatan, sett söderifrån.

Visionsbild av Norra Stationsgatan, sett söderifrån.

Foto: Peter Bucht.
3/3
Arbetsgruppen bakom Norra Stationsgatan har tittat på varje lokal i kvarterens gatuplan för att skapa en bra helhet. Visionsbilden visar en innergård på Norra Stationsgatan.

Arbetsgruppen bakom Norra Stationsgatan har tittat på varje lokal i kvarterens gatuplan för att skapa en bra helhet. Visionsbilden visar en innergård på Norra Stationsgatan.

Foto: Peter Bucht.

Precis i mötet mellan Hagastaden och Vasastaden finner man Norra Stationsgatan, ett stråk som tidigare varit ganska anonymt men som nu är under förändring. För ett par år sedan startades en arbetsgrupp bestående av 15 fastighetsägare som alla är aktiva i området. Syftet var att titta närmare på kvarteret som bedömdes ha en stor potential bland annat genom det goda läget och tillsammans har man tagit fram en gemensam vision för Norra Stationsgatan.

Målet är att göra Norra Stationsgatan och de närliggande kvarteren till ett av Stockholms mest intressanta och tillgängliga, menar David Johansson, Fastighetschef på Humlegården Fastigheter, som är engagerade i arbetsgruppen.

– Att vi i ett tidigt skede, redan innan byggstadiet, har enats om en gemensam vision är helt unikt. Det är samhällsbyggande i sin finaste form, det är häftigt att vara med om det, säger David Johansson.

Målet: Puls och människor i rörelse

Under invigningsceremonin i maj fick stockholmarna uppleva den nya känslan av Norra Stationsgatan. Ett flertal aktiviteter och branschseminarium arrangerades för att visa hur kvarteren i området kommer att förändras.

”Det är samhällsbyggande i sin finaste form” säger David Johansson, Fastighetschef på Humlegården Fastigheter, om samarbetet för att lyfta Norra Stationsgatan.

”Det är samhällsbyggande i sin finaste form” säger David Johansson, Fastighetschef på Humlegården Fastigheter, om samarbetet för att lyfta Norra Stationsgatan.

Foto: Fotograf Jonas Malmström/Humlegården

Utvecklingen av Norra Stationsgatan har pågått under ett par år och även om mycket redan hänt kommer kvarteret att förändras ytterligare inom de närmsta åren. Målet är att gatorna ska ha puls och människor i rörelse dygnet runt. Det menar aktörerna bakom kvarteret att man kan uppnå genom att kombinera ett kvalitativt serviceutbud, matupplevelser konst och en trevlig gatumiljö.

Området är redan välkänt bland konstintresserade och uppköpare från hela världen. Norra Stationsgatan, Hudiksvallsgatan, Hälsingegatan och Gävlegatan kallas Stockholm Gallery District och är ett centrum för modern samtidskonst. Ett tiotal gallerier visar varje år ett 70-tal utställningar med ledande svenska och internationella konstnärer, som lockar stor publik.

”Det är samhällsbyggande i sin finaste form” säger David Johansson, Fastighetschef på Humlegården Fastigheter, om samarbetet för att lyfta Norra Stationsgatan. Foto: Fotograf Jonas Malmström/Humlegården

Gemensam planering av utbudet

I det framtida området spelar restauranger och caféer en central roll och ger platsen karaktär. Ambitionsnivån är hög. Målet är att Norra Stationsgatan ska ha en av Stockholms bästa koncentrationer av högkvalitativa restauranger, barer och caféer.

– En viktig utgångspunkt är att göra rätt från början. Vi har därför tittat på varje lokal i kvarterets gatuplan för att skapa en bra helhet, något som inte varit möjligt utan en engagerad arbetsgrupp med gemensamma mål. För att skapa vitalitet och göra platsen intressant för många har vi arbetat för att få in allt från bostäder, kontor, design, konst och service i stråket.

För mer information om Norra Stationsgatan och Humlegårdens fastighet i området, läs här

Annons
Annons
Annons