Annons

Unikt försök bota trötthet hotat

Landets enda klinik för behandling av fibromyalgi och kronisk trötthet i Mölndal hotas av nedläggning. Unika försök med vaccinering måste sannolikt avbrytas.

Under strecket
Publicerad

1998 började några eldsjälar i Mölndal att testa en totalt annorlunda strategi för att försöka behandla smärtsjukdomen fibromyalgi och närbesläktade kroniskt trötthetssyndrom, två fortfarande omdiskuterade sjukdomar där ingen behandling egentligen finns att ge. Deras idé var att injicera ett vaccin mot stafylokocker som för länge sedan slutat användas i Sverige. Syftet är att stimulera patienternas eget immunförsvar och därmed öka deras chanser att bekämpa och lindra de svåra symtomen, främst smärtan och tröttheten. Att denna ovanliga metod kunde vara en framkomlig väg visste den numera pensionerade psykiatriprofessorn Carl-Gerhard Gottfries. Han hade själv använt sig av dessa injektioner ända sedan 1958, när han drabbades av svår trötthet i sviterna efter influensaepidemin asiaten.

Innan han gick i pension ville han se om hans eget botemedel också kunde hjälpa andra. De första försöken att behandla patienter med fibromyalgi och kronisk trötthet drogs igång vid sjukhuset i Mölndal. Vaccineringarna visade sig fungera på ungefär två tredjedelar av patienterna, alltså inte alla. Nästan hälften blev så pass bra att de sade sig kunna börja arbeta igen ofta efter flera år av sjukskrivning.

Annons
Annons
Annons