Unik psalmbok från 1650 i faksimilutgåva

Under strecket
Publicerad
Annons

GÖTEBORG Det var en nöjd Anders Jarlert, Göteborg, professor i kyrkohistoria och grundare av Göteborgs stiftshistoriska sällskap, som i veckan kunde presentera en faksimilutgåva av Göteborgspsalmboken från 1650. Den finns i original i endast ett exemplar i världen, strängt bevakat i berömda Bodleian Library i Oxford. Där hamnade den i maj 1655, troligen som en gåva vid ett besök av den dåtida spionen i det svenska underrättelseväsendet Håkon Bengtsson. Officiellt hade han blivit utsänd för att åt köpmännen i Göteborg återkräva egendom som beslagtagits under kriget mellan England och Nederländerna.
"Een wanligh Psalmbook" innehåller 147 psalmer och trycktes samma år som den förste boktryckaren etablerade sig i Göteborg.

Att det i Sverige inte finns ett enda exemplar av "Then brukelige Handbook", som den också kallas, beror troligen på att den varit så flitigt använd att hela upplagan blivit utsliten, säger Jens Lyster, dansk hymnolog (en person som utforskar den kristna sången och dess historia). Det var han som 1981 fann ett välbevarat exemplar, gömt och glömt bland bokskatterna i Bodleian Library. Nu har boken alltså återuppstått sedan Anders Jarlert i november förra året fick bibliotekets tillstånd att fotografera av sidorna. Men det var inte lätt att få medgivandet att öppna boksidorna så pass att fotografering kunde ske, berättar han. Pengar från bland annat Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har gjort detta nytryck möjligt med Stiftshistoria sällskapet och Tre Böckers förlag som utgivare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons