Unik karta över alkoholkonsumtion

SvD har i en unik kartläggning sammanställt data över alkoholkonsumtion samt skador och brott orsakade av denna för alla Sveriges kommuner.
Här kan du se kartan. Här under följer en förteckning av de källor som ingår.

SvD
Publicerad
Annons

Grunddatat kommer från Statens folkhälsoinstitut som redovisar
alkoholkonsumtion och alkoholförsäljning. Ur samma databas har vi hämtat information om
brottslighet och
dödlighet.

Siffrorna för alkoholrelaterad dödlighet har Statens folkhälsoinstitut sammanställt utifrån uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Där definieras alkoholrelaterad dödlighet så här: ”Sjukdomar och dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak registreras enligt ICD-klassifikationssystemet ICD-10 (Injuries and Causes of Death) och omfattar diagnoser som alkoholpsykos, alkoholberoende, alkoholbetingad levercirrhos, alkoholförgiftning och olycksfall. Diagnoser (ICD-10): E244, F10, G312, G621, G721, I426, K292, K700-709, K860, O354, P043, Q860, T510519, Y901-909, Y911-919, Z502, Z714.
/.../
De ICD-10 koder som ingår i respektive indikator anges inom parantes. Alkoholrelaterade leversjukdomar (K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9) underliggande- eller bidragande dödsorsak och annan och icke specificerad levercirros (K74.6) underliggande- eller bidragande dödsorsak. Alkoholförgiftning (F10.0, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3, T51.8, T51.9) underliggande- eller bidragande dödsorsak. Alkoholindex (diagnoser där ordet alkohol ingår, index framtaget av Socialstyrelsen) underliggande eller bidragande dödsorsak. All data är åldersstandardiserad. Källa; Epidemiologiskt Centrum (EpC) vid Socialstyrelsen.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons