Ungern riskerar att vrida klockan tillbaka

På måndag ska Ungerns parlament bland annat ta ställning till en inskränkning i rätten till abort. Även om det är en fråga för de ungerska politikerna i första hand får beslutet även konsekvenser för EU, där Ungerns just nu är ordförandeland. Det skriver Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU.

Under strecket
Publicerad
Annons

Nyligen publicerade den ungerska regeringskoalitionen utkastet till en ny nationell konstitution där man tar ett avgörande steg mot att strypa rätten till abort. Förslaget innehåller en skrivning om att mänskligt liv ska värnas från tidpunkten för befruktningen. Genom att införa en sådan skrivning skulle Ungern i praktiken kunna göra sig av med kvinnors rätt till abort.

Svenska Utrikesdepartementet har, i en rapport om mänskliga rättigheter, redan uppmärksammat att tillgången till reproduktiv hälsa är ett problem i Ungern. I dag finns en lagstiftning som tillåter aborter men läkare måste försöka övertala kvinnor att inte fullfölja ingreppet. Om kvinnorna ändå genomför aborten får de ofta betala ur egen ficka.

Annons
Annons
Annons