Annons
X
Annons
X

Ungdomslöner är helt fel väg att gå

Vi socialdemokrater i Stockholmskommunerna säger nej till ungdomslöner. Vi vill skapa riktiga jobb och förbättra villkoren där lönerna inom välfärdssektorn måste höjas istället. Det finns ett alternativ till regeringens ungdomsfientliga politik, skriver fem kommunala ledare i Stockholm.

BRÄNNPUNKT | UNGDOMSLÖNER

Den moderatledda regeringens politik för arbete och sysselsättning är ett monumentalt misslyckande. Arbetslösheten biter sig fast på historiskt höga nivåer och ungdomsarbetslösheten är gigantisk. Utanförskapet har ökat sedan regeringen tillträdde. Socialbidragsutbetalningarna har ökat markant i hela Sverige de senaste tre åren till följd av hög arbetslöshet, försämrade socialförsäkringar och en slakt av a-kassan som en försäkring för de många.

Av de unga som drabbades av arbetslöshet vid tidpunkten för regeringen tillträdde var det 19 procent som fick ersättning av a-kassan. Efter fem år med högerregeringen är den siffran nere i 6 procent. Ansvaret för detta vilar på regeringen, ingen annan!

Vi socialdemokrater kommer att utmana regeringen om jobben varje dag fram till valet 2014. Vi har ett tydligt alternativ där framtidsinvesteringar i utbildning, forskning, innovationer, småföretagande, infrastruktur, bostäder och trygghet står i centrum. Det ska ske i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Detta står i skarp kontrast till den beröringsskräck som regeringen tycks ha till det svenska näringslivet och dess företrädare.

Annons
X

Regeringens kris i jobbpolitiken och socialdemokratins offensiva förslag för fler i arbete har blivit mycket besvärande för de i regeringen ingående partierna. Desperationen tar sig uttryck i åtgärder och förslag som är illa genomtänkta och som inte rustar Sverige för framtiden. Sänkt krogmoms med liten effekt på sysselsättningen är ett tydligt exempel. Det senaste, som nu lanseras av en borgerlig vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, handlar om sänkta ungdomslöner för kommunalt anställda.

Nu föreslår alltså de borgerliga att unga personer ska jobba heltid i viktiga välfärdsjobb för 12 050 kronor i månaden. Vad sänder det för signaler om vår sektor? Hur underlättar det att rekrytera duktiga medarbetare till förskolan och vården? Hur bidrar det till att fler ungdomar väljer omvårdnadsprogrammet på gymnasiet?

Som arbetsgivarföreträdare är det inte i första hand vår uppgift att propagera för högre löner. Vi ser dock verkligheten. Det är vår övertygelse att kommunerna på lång sikt måste bli mycket mer attraktiva som arbetsgivare. Vi har infört – eller inför snart – rätt till heltid för alla anställda, satsar på kompetensutveckling, har infört – eller kommer att införa under mandatperioden – barnomsorg på obekväm arbetstid och så vidare. Vi tror på sikt också att lönerna i välfärdssektorn måste upp, annars lyckas vi inte vi rekrytera de duktiga medarbetare vi vill ha i kommunerna. Det gäller inte minst yngre medarbetare.

Tyvärr tycks inte de borgerliga, som tycker att 23-åringar ska jobba heltid i förskolan för 12 050 i månaden, förstå arbetsmarknadens funktionssätt. Ungdomslöner kommer att pressa ner lägsta lönerna ännu mer och leda till lönedumpning. Dessutom finns en uppenbar risk att det tränger undan andra jobb.

Det finns inga ungdomspriser på ICA. Det finns inga ungdomshyror hos fastighetsägarna eller ungdomsrabatter på de allt dyrare bostadsrätterna i vår region. Unga människor som vill och kan jobba ska få göra det till anständiga löner. De ska kunna försörja sig själva. De ska kunna vara självständiga individer och kunna ha ett eget boende. De ska kunna bidra till samhällets utveckling och betala skatt.

Vi socialdemokrater säger nej till ungdomslöner. Det är ungdomsfientligt. Med vår politik för investeringar, utbildning och satsningar på välfärden, istället för sänkt krogmoms, kommer unga människor få riktiga jobb och riktig lön. Vårt budskap är: Det finns ett alternativ till regeringens ungdomsfientliga politik. Vi ska konkurrera med kompetens och kvalitet, inte otrygghet och låga löner!

ANDERS JOHANSSON (S)

kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun

BOEL GODNER (S)

kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun

JONAS NYGREN (S)

kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs stad

KATARINA BERGGREN (S)

kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun

ANNA LJUNGDELL (S)

kommunstyrelsens ordförande, Nynäshamns kommun

LÄS OCKSÅ:
Kommun vill testa ungdomslöner

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X