Annons
X
Annons
X

Ungdomsförbunden: Höjda skatter fel väg för Alliansen

Alliansen ­behöver ta Sveriges utmaningar på allvar. I det ingår inte att ­använda vänsterregeringens ­lösningar med högre skatter, skriver ordförandena för Alliansens ungdomsförbund, som ­hellre vill se systemreformer.

(uppdaterad)
I ett land som har ett av världens högsta skattetryck är ytterligare skatte­höjningar fel ände att ­börja i, skriver Rasmus Törnblom, Muf, Magnus Ek, Cuf, Henrik Edin, Luf, och Sara Skyttedal, KDU.
I ett land som har ett av världens högsta skattetryck är ytterligare skatte­höjningar fel ände att ­börja i, skriver Rasmus Törnblom, Muf, Magnus Ek, Cuf, Henrik Edin, Luf, och Sara Skyttedal, KDU. Foto: Fredrik Karlsson/TT, Petra Björk, pressbild, Patrik Gosenius

DEBATT | BUDGETFÖRSLAG

För att ansvarsfullt lösa statens finanser under en överskådlig framtid behöver vi ifrågasätta och omstrukturera dagens välfärdssystem.

Alliansen gav förra veckan beskedet att man för att klara ”krona för krona-principen” öppnar för ett antal skatte­höjningar. De ekonomiska talesperso­nerna pekade bland annat ut skatte­höjningar på finans­sektorn, bilar, alkohol och tobak. Men Sveriges höga skattetryck är problemet, inte målet.

**Just nu riskerar **utanförskapet att bita sig fast i Sverige. Vi har ett av världens högsta skattetryck, en sluten arbetsmarknad som stänger människor ute och en regering som kraftigt höjer bidragen. Sam­tidigt kom över 160 000 asylsökande till Sverige ­under förra året. För hälften av de som stannar väntar nästan ett decennium i utanförskap. Det är en utveckling som oroar oss och som vi aldrig kan acceptera.

Annons
X

Under Alliansregeringens åtta år vid makten var vi besvikna över att inga reella försök gjordes för att riva de hinder som vi visste höll unga och nyanlända utanför arbetsmarknaden. Strider som under decen­nier varit borgerlighetens övergavs till förmån för kortsiktiga popularitetsvinster.

I ett land som har ett av världens högsta skattetryck är ytterligare skattehöjningar fel ände att börja i. Vi måste bryta det utanförskap som just nu håller på att cementeras och som riskerar befästas över generationsgränserna.

När Allianspartierna ska lägga sina skuggbudgetar är förväntningarna stora. När en del av innehållet presenterades av Alliansens ekonomiska tales­personer ökar vår oro för oviljan att ta itu med de grundläggande problemen med en hårt reglerad arbetsmarknad. Alliansen börjar i helt fel ände när man öppnar upp för skattehöjningar för att skapa ett reformutrymme. Statens omfattning och utgifter behöver minska, inte öka. Det är fullt möjligt men kräver av Allianspartierna att vara både modigare och mer framåtblickande än under den förra mandatperioden i regeringsställning.

Inom såväl arbetsmarknaden som ersättnings­systemen och välfärdstjänsterna finns reformer som är nödvändiga att göra om inte Sverige ska halka ­efter och tvingas förlita sig på att allt färre ska betala allt mer i skatt samtidigt som utanförskapet växer.

Arbetsmarknaden är under ständig förändring och utvecklingstakten kommer knappast avta framöver. Migration, globalisering och digitalisering är fenomen som gör det omöjligt att låsa fast sig vid en poli­tik anpassad för gårdagens arbetsmarknad. För att undvika ett stort utanförskap och bidragsberoende behöver vi utvärdera svenska model­lens förmåga att skapa en välfungerande situation på arbets­marknaden. Vi ser också behovet av att bryta med en sammanpressad lönestruktur och ett anställnings­skydd som befäster utanförskapet.

Enligt regeringens prognoser kommer nära en miljon människor vara beroende av bidrag 2020. Bidragsberoendet breder ut sig allt mer och i över hälften av Sveriges kommuner är så många som över 15 procent av befolkningen beroende av ­bidrag. När regeringen fortsätter att möta den här utvecklingen med högre bidrag och kravlöshet måste Allian­sen möta den med motsatsen.

För att ansvarsfullt lösa statens finanser under en överskådlig framtid behöver vi ifrågasätta och omstrukturera dagens välfärdssystem. Som ung ­eller nyanländ är det i dag enklare att få ett bidrag än ett arbete. Grundprincipen bör vara att männi­skor i högre utsträckning tar ett eget ansvar för sin försörjning och etablering. Om vi inte är beredda att göra förändringar av nivåerna i socialförsäkringssystemen samt öka egenfinansieringen av välfärden riskerar bidragssystemet att kollapsa.

Alliansen behöver ta Sveriges utmaningar på allvar. I det ingår inte att använda vänsterregeringens lösningar med högre skatter. Svaret bör snarare vara systemreformer som gör arbetsmarknaden öppen för alla, ett ersättningssystem som möter männi­skor med tydliga krav och förväntningar samt en integration som bygger på eget ansvar.

Sverige behöver reformer, inte skattehöjningar.

Rasmus Törnblom

förbundsordförande Muf

Magnus Ek

förbundsordförande Cuf

Henrik Edin

förbundsordförande Luf

Sara Skyttedal

förbundsordförande KDU

Annons

I ett land som har ett av världens högsta skattetryck är ytterligare skatte­höjningar fel ände att ­börja i, skriver Rasmus Törnblom, Muf, Magnus Ek, Cuf, Henrik Edin, Luf, och Sara Skyttedal, KDU.

Foto: Fredrik Karlsson/TT, Petra Björk, pressbild, Patrik Gosenius Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X