Annons
X
Annons
X

”Ungdomsarbetslösheten saknades i debatten”

Barnfattigdom och sjukförsäkringar var heta ämnen i dagens partiledardebatt men de politiska ungdomsförbunden saknade en diskussion om ungdomsarbetslösheten. Här ger de sina betyg på debatten.

[object Object]
Partiledarnas debatt betygsätts av ungdomsförbunden. Foto: SCANPIX

Erik Bengtzboe, ordförande i Moderata ungdomsförbundet MUF

Vad gjorde Fredrik Reinfeldt bäst respektive sämst?

– Äntligen är det inte bara sunda statsfinanser vi hör från Reinfeldt utan även en bild av människorna som berörs. Exempelvis jobbskatteavdragen handlar ju framförallt om en människovänligare politik.

– Han behöver belysa idéerna bakom politiken mer. Jag tycker att man ska höja ambitionsnivån när det gäller exempelvis ungdomsarbetslösheten med riktiga åtgärder och våga ta striden för idéerna bakom.

Annons
X

Vad var bäst respektive sämst med replikerna från Fredrik Reinfeldts politiska motståndare?

– Fridolin försvarade migrationsöverenskommelsen bra och man bör erkänna att Juholt är en kul prick som gör debatten roligare.

– Det är anmärkningsvärt att Juholt trots att han varit partiledare i bara åtta veckor lyckas framstå som mer förutsägbar än Reinfeldt. Det blir också väldigt märkligt när Juholt försöker läxa upp sina motståndare.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Foto: MARTIN ADOLFSSON

  Jytte Guteland, ordförande i Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU

  Vad gjorde Håkan Juholt bäst respektive sämst?

  – Juholt fick in en snygg känga mot statsministern när han visade att det finns många människor som behöver en visionär politik och inte bara en förvaltande. Han var hungrig i replikskiftet och gjorde riktigt bra retoriskt ifrån sig när han ställde ett antal frågor om exempelvis vilka ungdomar som sade att sommarjobb inte är så viktigt.

  – Det som återstår att konkretisera de exakta socialdemokratiska svaren på frågor som hur vi bryter arbetslösheten och hur vår nya skolpolitik ska se ut.

  Vad var bäst respektive sämst med replikerna från Håkan Juholts politiska motståndare?

  – Att Fridolin pekade på utförsäkringarna var väldigt positivt och att han visade att det finns en anledning till att barnfattigdomen ökat.

  – Hela debatten hade behövt mer visioner. Problemet med länder som inte längre siktar mot stjärnorna är att de inte heller når trädtopparna utan landar i backen. Fredrik Reinfeldts argument att barnfattigdomen är en mediekampanj och antydningar och att relativ fattigdom inte är så allvarlig är ett exempel på brist på ambition och självrespekt.

  Björn Lindgren, språkrör i Grön ungdom

  Vad gjorde Gustav Fridolin bäst respektive sämst?

  – Det bästa var att han lyfte fram visioner för att politik ska handla om att förändra Sverige i grunden. Något Grön ungdom driver är att bredda partiet mot sociala frågor och jämlikhet och det tycker jag att han gjorde.

  – Det som skulle kunna lyfts fram mer är samhällets egentliga mål, att människor ska bli lyckligare. Politiken i dag har helt tappat det målet och det gäller för alla partier.

  Vad var bäst respektive sämst med replikerna från Gustav Fridolins politiska motståndare?

  – Det var bra att Lars Ohly lyfte fram situationen för papperslösa i Sverige även om jag inte höll med om hans kritik.

  – Mycket av kritiken handlar om små enskilda detaljer där de försöker plocka retoriska och politiska poäng istället för att diskutera visionerna. När Göran Hägglund angrepp vår syn på tillväxt tog han upp det ur ett kort budgetperspektiv och missade det långsiktiga perspektivet.

  Foto: ALEXANDER FYRDAHL

  Adam Cwejman, ordförande i Liberala ungdomsförbundet, LUF

  Vad gjorde Jan Björklund bäst respektive sämst?

  – I sitt replikskifte tog han upp en oväntad fråga nämligen rörligheten och utstationeringsdirektivet och visade som en sann liberal att det nu är de rödgröna som sviker tillsammans med Sverigedemokraterna. Även hans vinkling på Libyen och vi måste stanna och ta vårt ansvar där var bra.

  – Det är tråkigt att integrationen var så frånvarande även om han nämnde ungdomsarbetslösheten vid något tillfälle. Folkpartiet har ansvaret för de frågorna och Björklund hade kunnat ställa skarpare frågor till Juholt om hur man vill lösa integrationen och syna bluffen.

  Var var bäst respektive sämst med replikerna från Jan Björklunds politiska motståndare?

  – Både Juholt och Fridolin utmärkte sig som jätteduktiga retoriker och jag uppskattar att Fridolin kopplar samman miljöteknik och arbete och kommer med exempel på andra länder som lyckats bättre med det.

  – Juholt tar för lättvindigt på betygsfrågorna och Fridolin undviker problemen när det kommer till diskussioner om kärnkraften. Båda är tyvärr som varma luftballonger som lovar mycket utan att det känns konstruktivt.

  Hanna Wagenius, ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund, CUF

  Vad gjorde Maud Olofsson bäst respektive sämst?

  – Hon lyfte fram hur viktigt det är för Sverige att människor vill komma hit och verka i framtiden. Även i friskoledebatten tycker jag att hon höll en bra linje och hela tiden återkom till den avgörande frågan om varför det ses som så stor skillnad på att bygga skolhuset och att driva verksamheten i det.

  – Maud Olofsson hade gärna fått ha lite mer eld i sitt anförande, hon höll lite låg profil. Jag hade gärna sett att hon lyfte miljöperspektivet och att hon pratade mer om arbetsmarknaden, det är en viktig fråga för CUF och ett område där ungdomar och invandrare hamnar utanför.

  Vad var bäst respektive sämst med replikerna från Maud Olofssons politiska motståndare?

  – Det är bra att Lars Ohly går upp och klargör Vänsterpartiets syn på friskolor och statliga monopol så att vi vet var de står.

  – Ingen svarade ordentligt på hennes frågor, framförallt inte Lars Ohly om varför han inte vill främja fler unga företagare.

  Gustav Kasselstrand, tf ordförande i Sverigedemokratisk ungdom, SDU

  Vad gjorde Jimmie Åkesson bäst respektive sämst?

  – Jag tycker att han visade att vi är ett ansvarstagande parti som inte låser fast oss till något block eller någon ideologi. Det viktigaste var att han tog upp ungas psykiska ohälsa och trygghetsfrågor och visade att inte allt behöver handla om krass ekonomisk politik.

  – Det hade varit intressant om både han och andra kunde nämna ungdomsarbetslösheten eftersom det är ett alarmerande läge. Även kriminalpolitiken hade kunnat tas upp mer.

  Vad var bäst respektive sämst med replikerna från Jimmie Åkessons politiska motståndare?

  – Det var bra att Göran Hägglund replikerade och lyfte vårdfrågorna som vi hade talat om.

  – Maud Olofsson gjorde den sämsta repliken när hon bara kokade av ilska och inte alls bemötte det som Åkesson hade sagt.

  Stefan Lindborg, ordförande i Ung Vänster

  Vad gjorde Lars Ohly bäst respektive sämst?

  – Allra bäst var att han var den enda som lyfte ett feministiskt perspektiv, det är viktigt eftersom det finns en tydlig könsaspekt på hur samhället ser ut. Rent konkret tog han exempelvis upp behovet av att konkretisera föräldraförsäkringen.

  – Något som saknades generellt och som inte heller Ohly tog upp är den otrygga situationen för unga på arbetsmarknaden.

  Vad var bäst respektive sämst med replikerna från Lars Ohlys politiska motståndare?

  – Diskussionen med Göran Hägglund om vinster i sjukvården är viktig att den kom upp.

  – Det som kom upp i replikskiftet med Hägglund är att socialministern tillåter att det görs vinster på skattemedel, det är problematiskt. Överlag tycker jag att partierna utmärkte sig mer än tidigare, det är bra att skillnaderna ökar.

  Foto: JESSICA GOW / SCANPIX

  Aron Modig, ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU

  Vad gjorde Göran Hägglund bäst respektive sämst?

  – Han belyste barn och ungas uppväxtvillkor från lite olika perspektiv och knöt an till diskussionen om barnfattigdom men tog även upp skolans betydelse och ungdomskriminaliteten.

  – Jag kan tycka att han ska lägga ned de humoristiska grejerna och fokusera på politiken. Det är roligt ibland men det är bättre att han lägger de minuterna på politiska frågor. När det gäller exempelvis rättspolitiken tycker jag att vi ska ha en tydligare röst och ta brottsoffrets perspektiv.

  Vad var bäst respektive sämst med replikerna från Göran Hägglunds politiska motståndare?

  – Fridolin tog upp vapenexport och det är klart att jag också tycker att vi ska ha kriterier för vilka länder vi exporterar till.

  – Det var tråkigt att det bara kom en replik efter en så het inledning på debatten. Jag hade gärna sett ett replikskifte om exempelvis familjepolitiken.

  Annons
  Annons
  X

  Partiledarnas debatt betygsätts av ungdomsförbunden.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 9
  Foto: DRAGO PRVULOVIC / SCANPIX / Bild 2 av 9
  Foto: MARTIN ADOLFSSON Bild 3 av 9
  Bild 4 av 9
  Foto: ALEXANDER FYRDAHL Bild 5 av 9
  Bild 6 av 9
  Bild 7 av 9
  Bild 8 av 9
  Foto: JESSICA GOW / SCANPIX Bild 9 av 9
  Annons
  X
  Annons
  X