Annons

Ungdomar nekas hivtestning

Ungdomsmottagningarna försvårar för unga som vill hivtesta sig. Vid en undersökning av landets ungdomsmottagningar framgick att bara en fjärdedel tydligt svarade ja när en ung kvinna ville hivtesta sig. Det visar att synen på risker är häpnadsväckande naiv, skriver en rad debattörer.

Publicerad

Ungdomsmottagningarna ska vara en grundpelare för det förebyggande arbetet prevention mot sexuellt överförbara infektioner (STI) inklusive hiv bland ungdomar mellan 16–24 år. Man ska även kunna testa sig anonymt, enligt Socialstyrelsen, men andelen ungdomar som testar sig för hiv minskar och ligger mellan 5–15 procent.

Samtidigt tar många ungdomar också större risker med fler tillfälliga relationer, ökad alkohol/drogkonsumtion, minskad kondomanvändning och ökat resande till områden där hiv är betydligt vanligare. Ett stigande antal klamydiafall samt en 50-procentig ökning av tonårsaborter sedan 1995 är några resultat av detta.

Annons
Annons
Annons