Annons

Ungdomar mot social katastrof

ARBETSLÖSHET Att hänvisa till svårtolkad statistik och inte göra något åt Sveriges mycket stora grupp av arbetslösa ungdomar, gör att en hel generation riskerar att gå förlorad. Det skriver forskarna Anna-Katrin Bäcklund, Staffan Lindberg och Per Olof Olofsson.

Publicerad

En delrapport från Regeringens långtidsutredning 2011 gav nyligen den förda arbetsmarknadspolitiken väl godkänt. Det är en mycket förvånande slutsats i en situation där arbetslösheten bland svenska ungdomar under krisen stigit till cirka 25 procent och därmed befäster Sveriges ställning som det land i EU där ungdomsarbetslösheten är störst. Alldeles färsk SCB-statistik visar också att ungefär var tredje ungdom i åldern 20–24 år lever i utanförskap.

Det har påståtts att ungdomsarbetslösheten är ett överdrivet problem. Som grund för detta påstående har angetts att det EU-anpassade sättet att definiera arbetslöshet innebär att ungdomsarbetslösheten fördubblas då även studerande som söker arbete tas med i gruppen. Men om man använder denna EU-definition för att jämföra med andra europeiska länder så framkommer att Sverige är sämst i EU på att ge ungdomar tillträde till arbetsmarknaden.

Annons
Annons
Annons
Annons