Annons
X
Annons
X

Unga törs inte starta företag

Många vill men få gör det. Krångel och brist på kapital är några av skälen till att ungdomarna inte vågar starta ett företag. Men en förändring, framtvingad av krisen, är på gång, spår Svenskt Näringsliv. – Folk knuffas till att starta eget på grund av den höga arbetslösheten, säger chefsekonomen Stefan Fölster.

2008 var ett riktigt bra år för nyföretagande bland landets unga. Totalt skaffade sig 6617 unga F-skattesedel, mer än en fördubbling på tio år. Antalet unga som ansökte om, och fick, starta eget-bidrag låg på ungefär 110 i veckan. Men så kom krisen och intresset för nyföretagandet föll kraftigt.

Efter ett år med förändrat regelverk – där enbart ungdomar med handikapp kunnat få starta eget-bidrag – är nu kraven nästan desamma som 2008; ungdomar mellan 16–24 år som omfattas av jobbgarantin har möjlighet att få starta eget-bidrag, något som cirka 200 personer fått hittills i år.

Men andelen unga som startar eget borde vara högre. Det menar Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt näringsliv, och pekar på undersökningar som visar att ungas inställning till entreprenörskap är positivare än antalet företag som föds.

Annons
X

Exempelvis visar Tillväxtverkets senaste Entreprenörsbarometer att fyra av tio ungdomar hellre vill bli företagare än anställda. Andelen minskar dock ju högre upp man kommer i åldrarna och Stefan Fölster pekar på att det finns en uppförsbacke för ungdomar som kan vara svår att ta sig över.

– Unga har oftast inga besparingar, vilket betyder att det finns en brist på kapital. Det förvärras när de startar företag eftersom de måste betala moms och arbetsgivaravgifter innan de har börjat tjäna några pengar, förklarar Fölster.

Han menar att regelverket försvårar för företag att växa och skapar risker eftersom nyföretagarna inte har någon buffert ifall någonting skulle hända.

– Våra undersökningar visar att det är just brist på kapital som gör att ungdomar tvekar när det kommer till att starta eget. De har inga reserver och törs inte helt enkelt.

Harry Goldman på Nyföretagarcentrum säger att attityderna hos de svenska ungdomarna följer en internationell trend. Och bland de företag som startas ryms de flesta inom tjänstesektorn.

– Nu lyfter man upp individen mer än för 20–30 år sedan. Människor vill förverkliga sig själva och göra saker på eget sätt. Företagande ses idag som ett alternativ, unga ser inte sig själva enbart som anställda, säger Harry Goldman.

Stefan Fölster förutspår att vi kommer att se fler unga företagare inom den närmaste tiden. Sverige är på väg ur en lågkonjunktur och historiskt sett har man kunnat konstatera att det är då som många startar företag.

–Det är den så kallade push- effekten. Folk knuffas till att starta eget på grund av den höga arbetslösheten, eftersom ungdomsarbetslösheten är så hög nu kan man konstatera att fler inom den gruppen kommer att starta företag. När konjunkturen sedan vänder kommer en del att återgå till anställning.

Enligt Lars Jagrén, chefsekonom på organisationen Företagarna, har Sverige Europas äldsta företagare. Många nya företag som är startade av unga läggs dock ner snabbt.

– Det finns många olika förklaringar till det. En är att bristen på erfarenhet kan göra att man har svårt att bedöma vad som är en hållbar idé. Man har även sämre nätverk än äldre personer och kontakter kan betyda mycket när man har ett företag.

Han anser att det svenska trygghetssystemet inte passar företagare och att även det spelar in.

–Det kan vara svårt för en företagare att vara hemma med ett sjukt barn eftersom alla kostnader inte täcks. Därför väljer nog många att vara anställda under tiden då de bildar familj.

Lars Jagrén hävdar att det är nödvändigt att fler unga startar företag. En undersökning som Företagarna gjort förra året visar att var fjärde företagare vill dra sig tillbaka på fem års sikt.

–De gamla lägger ner, någon måste ta över. Framtida tillväxt finns i små tjänsteföretag i hög grad, det är därför som unga är så viktiga.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X