Annons

Unga nobbar politiska val

Fyra av tio gymnasieelever på de yrkesinriktade programmen tänker inte rösta i framtida val. Och många känner att de inte uppmuntras att bilda egna åsikter. - Det är alarmerande, säger Charlotte Samuelsson, projektledare för Skolverkets rapport Ung i demokratin.

Under strecket
Publicerad

Projektet Ung i demokratin har frågat 2 678 gymnasieelever i årskurs tre om deras syn på demokratin. Svaren varierar kraftigt mellan olika typer av utbildning.

93 procent av eleverna på de studieförberedande programmen har svarat att de nog eller säkert kommer att rösta i framtida val. Bland eleverna på de mansdominerade yrkesinriktade programmen är siffran 58 procent. Den sistnämnda gruppen har även sämre kunskaper än övriga elever i frågor om demokrati. De tycker i högre grad än andra att de inte tillåts uttrycka egna åsikter och de anser att lärarna inte tar upp olika synvinklar när en fråga diskuteras.

Annons
Annons
Annons