Annons

Unga mister anställningsskydd

OTRYGGT. Trots att Sverige inte ens uppfyller EU-rättens minimikrav när det gäller anställningsskydd, går alliansen i sitt valmanifest vidare med fler försämringar. Otryggheten ökar mest för ungdomar, skriver Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Under strecket
Publicerad

För den enskilde arbetstagaren är lagen om anställningsskydd den kanske viktigaste arbetsrättsliga lag vi har. Den ger en viss trygghet i anställningen, motverkar godtycke och skapar rättssäkerhet. Man kan inte förlora jobbet utan sakliga skäl. Men för att få det skyddet måste man vara tillsvidareanställd. En tidsbegränsad anställning upphör automatiskt vid anställningstidens utgång utan att arbetsgivaren behöver ange något skäl.

En av de första åtgärderna som Alliansregeringen vidtog när den tillträdde var att försämra anställningsskyddet. Man ändrade då det lagförslag som den socialdemokratiska regeringen lagt fram när det gäller möjligheten att anställa på begränsad tid. Förändringarna innebar att det i praktiken inte finns något skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Det är fritt fram att anställa tidsbegränsat utan att ange något som helst skäl i upp till 2 år under en femårsperiod. Dessutom kan en arbetsgivare anställa på vikariat under 2 år under femårsperioden, anställa på prov och anställa för säsong.

Annons
Annons
Annons