Unga måste försvara sina pensionspengar

Pensionsdebatten idag påminner mest om ett samtal mellan röstfiskande politiker och egenintresserade, målinriktade pensionärsorganisationer. Därför måste den yngre generationen sätta sig in i pensionsfrågor innan pengarna lovas bort. Det skriver doktoranden Johannes Hagen.

Under strecket
Publicerad
MAJA SUSLIN/SCANPIX
Foto: MAJA SUSLIN/SCANPIX
Annons

Den senaste tiden har pensionsdebattens fokus nästan uteslutande varit på pensionssystemets automatiska balanseringsmekanism, den så kallade pensionsbromsen. Bromsen rör endast inkomstpensionssystemet och påverkar inte de andra delarna i det allmänna pensionssystemet – premiepensionen och garantipensionen. Pensionsbromsen aktiveras automatiskt när obalansen i inkomstpensionssystemets blir för stor. Detta sker när pensionsavgifter som betalas in av alla som arbetar inte väntas räcka till de pensioner som ska betalas ut. Bromsen konstruerades för att säkerställa pensionssystemets långsiktiga finansiella stabilitet och för att politiker inte ska behöva fatta svåra beslut om att skära ned på pensionerna i dåliga tider.

När bromsen slår till justeras pensionsutbetalningarna till dagens pensionärer och värdet på de arbetande generationernas intjänade pensionsrättigheter. Nedjusteringen åstadkoms genom att man överger systemets vanliga indexeringsmetod, nämligen att pensionerna skrivs upp i takt med den allmänna löneutvecklingen. Istället skrivs pensionerna och pensionsrättigheterna ner utefter hur stor obalansen i inkomstpensionssystemet är. Ju mindre summan av inbetalda avgifter är i relation till summan av utgående pensionsbetalningar, desto hårdare slår bromsen till. Det var detta som hände 2010 och 2011 och som väntas ske igen 2014.

Annons
Annons
Annons