Annons
X
Annons
X

Unga män bakom ökat valdeltagande

Unga män röstade i högre utsträckning än tidigare och borgade för Piratpartiets succé i EU-valet. Bland de äldsta väljarna sjönk valdeltagandet, visar Synovates eftervalsmätning.

Av TT

– Vi ser ett helt nytt röstningsmönster i det här EU-valet där de yngsta väljarna röstar i betydligt högre utsträckning än i tidigare val, säger Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring till Dagens Nyheter på nätet.

I tidigare EU-val har män och kvinnor röstat i ungefär lika mycket, men i år ökade männen från 37 till 49 procent. Bland kvinnor steg valdeltagandet från 38 till 42 procent. Totalt var det 46 procent av de röstberättigade som gick till valurnorna.

Synovates mätning visar också stora skillnader i hur partierna lyckades att mobilisera sympatisörer. Endast drygt 40 procent av dem som stöder Socialdemokraterna deltog i valet, vilket dock var en uppgång jämfört med föregående val då siffran var 37 procent.

Annons
X

Bland Miljöpartiets och Vänsterpartiets sympatisörer ökade valdeltagandet kraftigt.

På den borgerliga sidan var det främst Kristdemokraterna som misslyckades med mobiliseringen. Bara en dryg tredjedel av partiets sympatisörer gick och röstade, jämfört med drygt hälften i föregående EU-val 2004.

I alliansen lyckades Folkpartiet och Centerpartiet bäst med mobiliseringen, och bland Moderaternas ökade andelen sympatisörer som gick och röstade från 46 till 55 procent.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X