Annons

Unga betalar priset för krav på flexibilitet

Frågan om bemanningsföretagen handlar inte om arbetslöshet, utan om vilka villkor som gäller i arbetslivet. Det finns ingen anledning att just unga och utlandsfödda ska betala priset för företagens allt hårdare krav på flexibilitet, skriver Vänsterpartiets Josefin Brink i en replik.

Under strecket
Publicerad

Vänsterpartiets kongress beslutade att partiet ska verka för ett förbud mot bemanningsföretag. Det är inte särskilt överraskande att ägarna till bemanningsföretaget Framtiden, Marcus Andersson och Fredrick Carlsson, ogillar det beslutet (
Brännpunkt 11/1). Deras bolag har fyrdubblat sin vinstmarginal på bara ett par år och hoppas givetvis på fortsatt goda affärer.

Däremot är deras argumentation både ohederlig och felaktig när de påstår att ungdomsarbetslösheten automatiskt skulle stiga om bemanningsföretagen avvecklades. De arbetsuppgifter som idag utförs av inhyrd personal skulle naturligtvis behöva utföras även utan bemanningsföretag. Arbetsgivarna skulle helt enkelt få anställa folk för att utföra dem.

Annons
Annons
Annons