Annons

Ung utan jobb

Under strecket
SvD
Publicerad

Under ett år har arbetslösheten bland unga mellan 16 och 24 år ökat från 8,3 till 10,2 procent. Uttryckt i antal, 12 000 människor, blir statistiken från SCB mer talande. Totalt handlar det om 64 000 ungdomar som går utan arbete och det är ingen överdrift att kalla situationen osund och nedbrytande. Utan tidigare erfarenheter från yrkeslivet är det svårt att hävda sig bland äldre arbetssökande. En mindre reglerad arbetsmarknad hade hjälpt. Vore det enklare och billigare att anställa kunde kortare anställningar vara en bra väg in på arbetsmarknaden. I dag finns för få sådana ingångar. Regeringen och AMS har nyligen lovat att halvera den långvariga arbetslösheten bland unga inom ett år. För att lyckas krävs nytänkande och mod att avreglera arbetsmarknaden. Men frågan är om något av detta finns hos regeringen. En bättre konjunktur kommer att förbättra läget även för den unga arbetskraften, men det duger inte att bara vänta på bättre tider.

SvD

Annons
Annons
Annons