Recension

Nej, det är en snöklumpUng, smart, distanserad

Under strecket
Publicerad
Annons

En resa till Öland tillsammans med hyresvärdinnans manlige kompis. Det är vad den kvinnliga berättaren i Sara Villius debutbok Nej, det är en snöklump redogör för i sina korta prosastycken. Dessa kan sägas fullfölja den linje som utstakades av Albert Camus med romanen ”Främlingen”, och som fullföljts i den svenska åttiotalsromanen med dess fokusering på amoraliska outsiders. Ni vet sådana där känslolösa gestalter som har ett litet skruvat sätt att uppfatta verkligheten, som skänker oproportionerligt stor betydelse åt sådant som gemene man uppfattar som petitesser och vice versa - och som inte sällan lägger anmärkningsvärt stor vikt vid den konkreta, fysiska förnimmelsen av verkligheten.Så här kan det låta i Villius fall, när det rätt omaka paret målar om det hus som de hyr på ön:

”Vi målar tantens knutar vitare. Träet är liksom inte slipat. Det är stickor. Jag tror inte penseln mår så bra av den här ytan. Penseln är bred och helt ny. Hunden har sin skål med vatten ute, på gräsmattan. Den dricker inte. Jag tycker om vit färg. Man blir inte smutsig när man får den på sig. Man blir bara vit.”Det finns ett fyndigt, smart tilltal i nästan alla dessa, lätt absurda stycken, men det är samtidigt en smarthet som tycks vara sig själv nog - och som hellre borde ha brukats på ett mer fruktbart sätt. Just i det avseendet vilar det något typiskt postmodernistiskt över denna bok, med dess kyligt distanserade förhållande till människor och ting i yttervärlden.
Som en förmildrande omständighet hos Villius kan man förvisso uppfatta det förhållandet att huvudpersonens känslokalla attityd tycks bottna i ett dåligt självförtroende. Det senare framgår framför allt av att berättaren i tillbakablickarna från sina erotiska relationer poängterar sitt begär efter ständig bekräftelse. På så vis framträder ändå konturerna av en människa snarare än av en språkmaskin i dessa texter, vilka dock hade vunnit på att inte vara så helgarderade utan att i högre grad våga blotta en individs åsikter, känslor och värderingar om det som sker i verkligheten.

Annons
Annons
Annons