Undfallenhet och önsketänkande går igen

Under strecket
Publicerad
Annons

apropå | Historien lär
Är det någon som minns Hitlers inmarsch i Rhenlandet 1936? Det var ett arrogant brott mot då gällande internationella avtal, som stipulerade att området skulle vara demilitariserat, vilket alltså inte hindrade Hitler att låta tysk trupp remilitarisera det. Hur reagerade då omvärlden? England och Frankrike krävde resolut att Nationernas Förbunds högsta råd skulle mötas och fördöma intåget, vilket också skedde en tid senare.
Men diplomaterna i London och Paris ville gå vidare på den legala vägen: en stor och allmän europeisk fredskonferens skulle inkallas. Ett problem var dock att också Hitler lade fram fredsförslag. Han kunde tänka sig ett helt nytt fördragssystem för Europa med en nonaggressionspakt på 25 år - och han ville försoning mellan Tyskland och Frankrike. Det var en idé som borde beaktas menade man i borgerlig svensk press och rekommenderade Frankrike att inleda förhandlingar med Hitler om ett nytt fördrag.
Sanktioner då? Nja, här gick meningarna isär. Frankrike var inte
främmande för tanken, men britterna avvisade varje förslag i denna riktning. Den engelska opinionen ansågs inte vara förberedd på risken för ett nytt krig - och det kan man ju lätt förstå. I stället höjdes röster i regeringen för en förståelsefull förhandlingspolitik med den man som förvandlat Tyskland till ett härläger och som redan mördat och fördrivit tiotusentals oskydliga människor.
Vänsterns huvudorgan Daily Herald ansåg till och med att Herr Hitler borde få en andra chans, man borde nämligen ännu en gång söka komma till tals med statsmannen i Berlin. Och när den brittiska regeringen föreslog en modest upprustning dundrade Labours ledare Clement Attlee, tillsammans med en del liberaler, att rustningarna stred mot principerna om ett kollektivt säkerhetssystem och bara syftade till att göra Storbritannien överlägset varje annan stat.
Det sägs att historien aldrig upprepar sig och det är ju möjligt. Men tankemönster och handlingssätt går igen - undfallenheten, önsketänkandet och fegheten då var ju
den samma som den är i en helt annan fråga i dag.

Lennart Berntson

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons