X
Annons
X

Undervisningen i kristendom – ett skämt

Räddade från hedendomens fasor? Det var ett av argumenten när miljontals afrikaner togs som slavar och forslades över Atlanten.

Läs mer om Harrisons historia
Afrikanska slavar tas ombord på ett skepp för vidare färd mot USA. Illustration från Peter Newark American Pictures.
Afrikanska slavar tas ombord på ett skepp för vidare färd mot USA. Illustration från Peter Newark American Pictures. Foto: Bridgeman/IBL

Under den transatlantiska slavhandelns glansdagar forslades miljoner afrikaner över Atlanten. Ett av de argument som användes för att legitimera detta brott mot mänskligheten, åtminstone i de katolska länderna, var att slavarna räddades från hedendomens fasor och blev kristna. Men försökte man verkligen döpa slavarna och predika evangelium för dem?

Afrikanska slavar tas ombord på ett skepp för vidare färd mot USA. Illustration från Peter Newark American Pictures.

Foto: Bridgeman/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X