Annons
X
Annons
X

Undervisning stoppar inte ungas drogmissbruk

Skolornas undervisning om narkotika har ingen effekt på ungas droganvändning. Ensidig satsning på hårdare kontroll med fler poliser och längre straff minskar inte heller narkotikaproblemen, konstaterar Folkhälsoinstitutet i en ny rapport.

Foto: SCANPIX

Att upplysa unga om det farliga med droger har länge varit en hörnsten i det förebyggande arbetet. Men det finns ingen forskning som visar att det har någon betydelse för om ungdomarna senare använder narkotika.

Det kvittar dessutom om undervisningen bedrivs på traditionellt lärarvis eller om skolorna prövar nya metoder med inbjudna före detta missbrukare och specialövningar i självförtroende, värderingar och i att stå emot kamrattryck.

– Det bästa skolorna kan göra för att stärka motståndskraften mot droger är att utföra sitt kärnuppdrag väl. Att se till att alla klarar undervisningen och utvecklar kompetenser. Och att regelbundet följa upp prestationer och arbetsmiljö, säger Sven Bremberg, ansvarig för hälsofrågor som rör barn och unga vid Statens folkhälsoinstitut.

För det finns ett säkert samband som han pekar på: att misslyckas i skolan ger dålig självkänsla och ökad risk för att ta till droger.

När Folkhälsoinstitutet
idag presenterar sin rapport ”Narkotikan i Sverige”, är avsnittet om skolan bara ett av flera där forskare försöker svara på vilka av samhällets förebyggande metoder som är effektiva. Det är påfallande lite som har stöd i forskningen.

– Det är en väldig diskrepans mellan tyckandet och den lilla sakliga underbyggnaden. Det är märkligt att det finns så lite kunskapsstöd eftersom narkotikafrågan är het i debatten, noterar Sven Andréasson, chef för alkohol- och narkotikaavdelningen på Folkhälsoinstitutet.

När vi gick med i EU 1995 fanns farhågor om att Sverige skulle närma sig det europeiska mönstret. Men så har det inte blivit, konstaterar sociologidoktorn Håkan Leifman som i rapporten beskriver utvecklingen. Gapet mellan Sverige och andra länder i Europa består och tycks till och med ha ökat.

Trots att få provar
är det förhållandevis många som har ett tungt missbruk, cirka 26000 är en uppskattad siffra. Antalet narkotikarelaterade dödsfall har nästan fördubblats sedan mitten av 1990-talet. Ifjol dog 350 personer, konstaterade Folkhälsoinstitutet i våras.

– Den förhållandevis lilla gruppen som missbrukar har fått ökad tillgång i och med att narkotika flödar in över gränserna och priset sjunker. Det visar att vi måste skärpa tänkandet kring det förebyggande arbetet, säger Sven Andréasson.

Det räcker inte med att enbart försöka strypa tillgången genom skärpt kontroll med fler poliser och strängare straff, visar flera studier. Det måste kombineras med insatser för att minska efterfrågan.

Annons
X
Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X