Annons

”Värdera undervisning lika högt som forskning”

Mycket god forskning bedrivs inom högskolan. Men vi får ­aldrig glömma att det är utbildningen som ger högskolan dess exi­stensberättigande. Därför måste undervisning jämställas med forskning vid värdering av meriter, skriver pro­fessor ­Johan Silfwerbrand, KTH.

Under strecket
Publicerad

En högskolelärare är normalt både en god forskare och en god pedagog. En biträdande lektor måste kunna befordras till lektor även om hon eller han ägnat den mesta ­tiden till framgångsrik under­visning, skriver Johan Silfwerbrand.

Foto: Jann LipkaBild 1 av 1

En högskolelärare är normalt både en god forskare och en god pedagog. En biträdande lektor måste kunna befordras till lektor även om hon eller han ägnat den mesta ­tiden till framgångsrik under­visning, skriver Johan Silfwerbrand.

Foto: Jann LipkaBild 1 av 1
En högskolelärare är normalt både en god forskare och en god pedagog. En biträdande lektor måste kunna befordras till lektor även om hon eller han ägnat den mesta ­tiden till framgångsrik under­visning, skriver Johan Silfwerbrand.
En högskolelärare är normalt både en god forskare och en god pedagog. En biträdande lektor måste kunna befordras till lektor även om hon eller han ägnat den mesta ­tiden till framgångsrik under­visning, skriver Johan Silfwerbrand. Foto: Jann Lipka

På senaste tiden har högskolan diskuterats flitigt i pressen. Det har handlat om svenskkunskaper, kvalitet, organisation, lärarens frihet att ­bestämma kursinnehåll och sexu­ella trakasserier. Jag vill lyfta en annan fråga: Vad värderar högskolan högst? Tydligast syns detta vid rekryterings- och befordringsärenden men det blir även styrande för högskolan i sin helhet. Det finns många olika tjänster inom högskolan men de primära lärartjänsterna är biträdande lektor, lektor och professor. Sedan drygt ett decennium tillämpar man ett befordringssystem som kallas tenure track efter amerikansk förebild. Det innebär att en person med doktorsexamen kan anställas som biträdande lektor och därefter be­ford­ras först till lektor och sedan till professor ifall vederbörande arbetar framgångsrikt med forskning och undervisning. Systemet innebär en större trygghet för yngre forskare och en (åtminstone principiell) möjlighet för alla att efter 10–15 år bli professorer. Tidigare kunde man bara bli professor ifall man var nummer ett vid en utlysning.

Annons
Annons
Annons