Hela denna artikel är en annons

Undersökning: Så vill vi spara till pensionen

En ny Sifo-undersökning visar att en majoritet på 53 procent av svenskarna tycker att ansvarsfulla investeringar är viktigt när de ska välja sitt pensionssparande.
Var femte anser vidare att det är helt avgörande att pensionsbolagen redovisar olika pensionsalternativ utifrån ett ansvarsperspektiv. Totalt förvaltas drygt 2 200 miljarder kronor i privat pensionssparande och tjänstepension (2013).

Britta Burreau, VD Nordea Liv & Pension.

Foto: NordeaBild 1 av 1

Britta Burreau, VD Nordea Liv & Pension.

Foto: NordeaBild 1 av 1
Britta Burreau, VD Nordea Liv & Pension.
Britta Burreau, VD Nordea Liv & Pension. Foto: Nordea

– Det är på tok för få som vet att pensionspengarna kan göra skillnad. För att sparare ska agera behövs medvetenhet om hur mycket pengar våra pensioner tillsammans är och vilken påverkan vi som medborgare har när vi väljer hur våra pengar ska förvaltas, säger Britta Burreau, VD Nordea Liv & Pension.

Samma Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Nordea visar samtidigt att i den yngre målgruppen, 70–90-talister, är man mindre benägen att göra pensionsval utifrån vilken hänsyn en viss investering har tagit till hållbarhet. Det kan jämföras med 60-talister som är betydligt mer medvetna om vilka ansvarsfulla val som görs i deras pensionsinvesteringar. Där tycker drygt 60 procent att det är viktigt.

– Vi ser att intresset för pension överlag är lägre bland yngre och större bland äldre.
Bland 80-talister är det endast 18 procent som tycker att man gjort vad man borde med sin pension. En förklaring till att yngre visar lägre intresse för ansvarsfulla investeringar i förhållande till pension kan därför ha sin naturliga förklaring i att intresset för pensionen i sig helt enkelt är större bland äldre, pensionen ligger närmare. Att unga tänker långsiktigt i sitt pensionssparande från början och förstår att deras pensionspengar kan göra skillnad är jätteviktigt, på kort och lång sikt, säger Britta Burreau på Nordea.

Men om man tittar bredare på alla personer i Sverige som pensionssparar så blir bilden annorlunda. Då tycker en majoritet av svenskarna, 59 procent, att det är viktigt att fonder och övriga sparformer som används till pensionssparande visar vilket ansvar- och hållbarhetsperspektiv som investeringarna tar.

– Det är positivt att en majoritet visar ett intresse för att pensionsbolagen presenterar hur de inkluderar hållbarhet i sin förvaltning av pensioner. Vi har en möjlighet att bygga ett bättre samhälle genom att inkludera hållbarhet i pensionsbranschen och den ska vi ta. Vi presenterar idag vilket ansvar våra aktivt förvaltade fonder tar och vill göra det enkelt för kunder att välja pensionsalternativ utifrån ett ansvarsperspektiv, säger Britta Burreau.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons