Underskott i statens betalningar

Statens betalningar gav ett underskott på 14,2 miljarder kronor i oktober. Det var 1,7 miljarder mer än i Riksgäldens prognos. Skillnaden förklaras främst av lägre skatteinkomster.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

För tolvmånadersperioden till och med oktober gav statens betalningar ett underskott på 39,0 miljarder kronor.

Statsskulden var i slutet av oktober 1 073 miljarder kronor.

Annons
Annons
Annons