Annons

Underskott i statens betalningar

Statens betalningar i juli gav ett underskott på 2,2 miljarder kronor, i linje med Riksgäldens prognos på ett underskott på 2,3 miljarder kronor.

Under strecket
TT
Publicerad

Skatteinkomsterna blev något högre än prognosen. Räntebetalningarna på statsskulden blev 2,7 miljarder kronor, vilket var 1,4 miljarder mer än beräknat. Statsskulden var 1 071 miljarder kronor i slutet av juli.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2012 gav statens betalningar ett underskott på 25,3 miljarder kronor.

Annons
Annons
Annons