Underkänt i allt

Under strecket
Publicerad
Annons

Ämneskunskaperna fick ännu lägre prioritet när den nya lärarutbildningen infördes 2001. Det där med huvudstaden i Portugal, Hallands floder, och huruvida Fröding var en skald eller en ostkaka, var inget de blivande lärarna skulle behöva belasta sina minnen med. Andra, modernare saker var viktigare.
Den stora frågan efter Högskoleverkets granskning av lärarutbildningarna, som lades fram i går, är nu: Vilka är de där andra sakerna?
Det är uppenbarligen inte praktiska hantverksfrågor som hur man utformar skrivningar eller sätter betyg. Sådana moment är inte obligatoriska. Vid universiteten i Göteborg och Örebro har mer än hälften av lärarstudenterna inte fått någon sådan undervisning.
Det kan inte heller vara metodträning, till exempel hur man bär sig åt för att lära barn att läsa och skriva. Kurser i läs- och skrivutveckling är obligatoriska bara vid nio av 25 lärosäten.
Ja, då är det väl internet som är det där andra, viktiga? Icke. Enligt Högskoleverkets rapport är ”IT som hjälpmedel” ett
eftersatt område.

Högskoleverket slirar på formuleringarna, men man är uppenbart skakad över den usla kvaliteten på lärarutbildningen, och då förekommer ändå inte ord som bildning, botanik, historia, geografi, engelska, religion eller naturkunskap i verkets sammanfattande omdömen.
Den sanning som står mellan raderna är att lärarstudenterna inte är tvungna att lära sig ett skapandes grand, att det hänger uteslutande på dem själva om de ska uppnå den ringaste bildningsnivå, och att det är rena skämtet att tala om ”behöriga” lärare i samma andetag som ”den nya lärarutbildningen”.
Här måste göras om. Från början.

Annons
Annons
Annons