Annons

”Undantag för körkort skulle ge klimatvinst”

Leverans med lätt lastbil.
Leverans med lätt lastbil. Foto: Henrik Montgomery/TT

Stelbenta körkortsregler förhindrar i dagsläget en omställning till renare leveranser med lätta lastbilar. Vi uppmanar regeringen att skyndsamt justera dessa regler, skriver ett flertal debattörer.

Under strecket
Publicerad

De offensiva klimatmål som riksdagen beslutat om kommer att innebära stora omställningar. Transporternas beroende av fossila drivmedel ska brytas och ersättas med förnybara drivmedel. För att detta ska hända behöver lagar och regler anpassas så att fossilfria alternativ främjas och blir konkurrenskraftiga. I vissa fall krävs större genomgripande reformer, men ibland räcker det med mindre justeringar i specifika regelverk – som i detta fall.

Leveranser med lätta lastbilar ökar i städerna och de körs nästan uteslutande med diesel. För att minska klimatpåverkan från lätta lastbilar behövs såväl ökad andel biodrivmedel som ökad elektrifiering. I städerna är el- och gasfordon i dagsläget de bästa tillgängliga alternativen då de utöver växthusgaserna även minskar utsläppen av luftföroreningar.

Annons
Annons
Annons