Annons
X
Annons
X

Umeå måste få stöd som kulturhuvudstad

Om bara 16 månader blir Umeå kulturhuvudstad i Europa. Men ännu saknar vi regeringens finansiella stöd. För att göra evenemanget till en framgång för hela Sverige krävs en nationell uppbackning som minst motsvarar den Stockholm fick 1998, skriver förra näringsministern Maud Olofsson med flera.

BRÄNNPUNKT | KULTURHUVUDSTAD

Det krävs en rejäl satsning för att leva upp till regeringens nationella åtagande gentemot EU
Maud Olofsson mfl

2014 har Umeå valts att vara Europas kulturhuvudstad. Den nordligaste staden någonsin inom EU, som lyckats få det prestigefyllda uppdraget. Om 16 månader får Umeå äntligen förverkliga det som så många har arbetat för i så många år.

Det är i dag sju år sedan Umeå startade kandidaturen – efter att den svenska regeringen ansökt hos EU om värdskapet för 2014. Det är tre år sedan staden – i hård konkurrens med bland annat Lund och Uppsala – vann EU-juryns röster.

Annons
X

Programmet är nu mer eller mindre i detalj planerat; en 365 dagar lång kultur- och idrottssatsning där medskapande är det bärande temat. Där lokalbefolkningen och många andra intressenter bidrar med såväl idéer som finansiering. Det är första gången som en kulturhuvudstad präglas av en urfolkskultur. Umeå lyfter stolt fram EU:s enda urfolk och låter bland annat programplaneringens rytm följa de åtta samiska årstiderna.

Under året genomförs en lång rad gränsöverskridande kulturella manifestationer – med särskilt fokus på barn- och ungdomar och på att tillsammans höja stadens attraktionskraft för långsiktig tillväxt.

Men kulturhuvudstadsåret är långt ifrån bara en räcka spektakulära, publika events i de fyra nordligaste länen. Det är en enorm möjlighet för hela Sverige. Aldrig tidigare har en sådan massiv satsning på att marknadsföra den svenska besöksnäringen i Europa planerats. De medel som satsas är väl investerade pengar – det visar facit från tidigare kulturhuvudstäder.

Åbo, Europas kulturhuvudstad 2011, visade enligt utvärderingen 2,2 miljoner besökare, nyttoeffekter för hela landet, ett regionalekonomiskt resultat på ca 2,3 miljarder kr och en medieuppmärksamhet till ett värde av drygt 500 miljoner kronor. Andra kulturhuvudstäder som uppvisar motsvarande goda resultat är bland andra Graz (2003), Lille (2004) och Liverpool (2008).

Umeå har sedan 1970-talet medvetet satsat på kultur, innovation och de kreativa näringarna. På senare år har staden investerat cirka 80 procent mer i kultur per capita jämfört med medelkommunen. Många pratar om att kreativa näringar ska skapa de framtida arbetstillfällena. I Umeå sker det just nu, här skapas ett världsunik konstnärligt campus där akademi möter nyföretagande, där kreativitet möter nytt riskkapital. Detta är en helt ny väg att från akademi och kreativitet skapa arbetstillfällen!

Investeringarna har visat sig vara framgångsrika. Umeå har haft en imponerande hållbar tillväxt, trots det geografiska läget i en region som länge präglats av avfolkning. Nyligen lyftes Umeå fram av EU:s Eurostatkontor som en av de främsta tillväxtstäderna i Europa.

Umeå är ett av Europas mest spännande exempel på långsiktig kulturdriven tillväxt. Kulturhuvudstadsåret är en del av Umeås tillväxtstrategi fram till år 2050. Regionens investering i Europas kulturhuvudstad är inte en kortsiktig satsning på att attrahera tillfälliga besökare till landet utan en spännande modell för att bygga en modern nordlig region med kulturen som drivkraft.

Kulturhuvudstadsåret skapar internationella nätverk och samarbeten som kommer att bidra till en hållbar tillväxt under lång tid framöver.

16 månader kvar till startskottet. Men ännu saknar vi den finansiella uppbackningen från regeringen som tagit på sig Sveriges värdskap. För att Umeå ska kunna göra Europas kulturhuvudstad till en framgång för hela Sverige krävs en nationell uppbackning som minst motsvarar den Stockholm fick när huvudstaden hade motsvarande uppdrag 1998.

Än så länge begränsas regeringens satsning genom ett uppdrag till vissa statliga kulturmyndigheter att samarbeta med Umeå 2014 inom ramen för egna befintliga budgetar. Det är välkommet och bra, men det räcker inte. Det krävs en rejäl satsning för att leva upp till regeringens nationella åtagande gentemot EU. Umeå kommun avsatte redan 2009 startkapitalet 100 miljoner kronor till investeringen i 2014.

Umeås lyckade exempel med kulturdriven tillväxt är en modell som förtjänar att lyftas fram som inspiration för andra – nationellt och internationellt.

Sverige – i en hårdnande internationell konkurrens – behöver det.

Europa – i den rådande ekonomiska krisen – behöver det.

Nu hoppas vi att statsministern och övriga regeringen ger den finansiella uppbackning som krävs för att Europas kulturhuvudstad ska bli en framgång för hela Sverige!

MAUD OLOFSSON

entreprenör Västerbotten

MARIE-LOUISE RÖNNMARK

kommunalråd, ordförande i kulturhuvudstadsutskottet

LENA GUSTAFSSON

rektor, Umeå universitet

KRISTER OLSSON

Balticgruppen

MONA EDSTRÖM FROHM

platschef, Volvo Lastvagnar

PER LÄRKERYD

vd, Norra Skogsägarna

GÖRAN SANDBERG

fd rektor, Umeå universitet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X