Annons
X
Annons
X

Ullenhag: Vi gör om integrationen

Sanna Rayman hade i en ledare (
9/11) inte mycket till övers för regeringens politik när det gäller migration och integration. Hon ger en bild av att ingenting sker trots att vi är inne i en omfattande reformering av den svenska integrationspolitiken.

I december 2011 lade vi om mottagandet av nyanlända flyktingar från grunden. Vi gick från den omhändertagandementalitet, som varit signifikant för tidigare s-regeringar, till ett uttalat fokus på jobb och språk. Och allt sedan 2006 har migrationspolitiken reformerats. Grunden är en solidarisk flyktingpolitik, öppenhet för arbetskraftsinvandring och en rättssäker asylprocess.

Den förda politiken ger också resultat. Aldrig har så många utrikes födda gått till jobbet som just nu. Sedan 2006 har drygt 150 000 utrikes födda fått jobb och i dag är 750 000 utrikes födda sysselsatta. Vi har en tydlig arbetslinje som möter även dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. En bra beskrivning av den förda politiken finns exempelvis i Tove Lifvendahls utomordentliga bok ”I rörelse: Möten i Rosengård 10 år sedan” (s 137-149). Där berättar Sigrun Sigurdsson från Arbetsförmedlingen hur de idag, med lyckat resultat, lyckas få människor i arbete som tidigare betecknades som icke arbetsföra.

Annons
X

Men visst finns det stora utmaningar på integrationsområdet och vi kommer fortsätta reformera politiken. När det gäller Raymans konkreta kritik baserad på den ”mediala bilden” kan följande sägas.

1. Kritiken mot etableringsreformen. Nu börjar vi se de första resultaten av den tydliga arbetslinje som infördes genom etableringsreformen. I det gamla systemet var det upp emot nio av tio nyanlända som inte hade någon kontakt med arbetsmarknaden det första året i Sverige. Nu är sifforna de omvända. Under första året har över 90 procent kontakt med Arbetsförmedlingen och inleder arbetsförberedande insatser. En fjärdedel av de 4 200 som hittills har lämnat etableringsuppdraget har gått vidare till någon form av arbete eller studier och 44 procent har gått över i arbetsmarknadspolitiska program. Visst ska vi se till att förbättra resultatet. Men, vi ska komma ihåg att i det gamla systemet var mediantiden för en nyanländ flykting att komma i arbete 7-9 år. Återrapporteringen tyder på att det nu kommer att gå betydligt snabbare.

Men vid genomförandet av större reformer ska man alltid vara ödmjuk och beredd att rätta till brister. Det var bakgrunden till att jag vid genomförandet beställde regelbundna lägesrapporter och avstämningar. En sådan är den rapport från Statskontoret som Rayman hänvisar till. Statskontoret pekade bland annat på att behovet av sanktionsåtgärder när någon i etableringsuppdraget tackar nej till erbjudet arbete. Vi lyssnade på kritiken och från nästa år införs ett krav på att nyanlända invandrare ska acceptera erbjudna lämpliga jobb.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  2. Avskaffandet av SFI-bonusen. En ansvarsfull politik handlar om att utvärdera reformer som genomförs. SFI-bonusen gav inte de effekter som vi hade hoppats och därför avskaffar vi den. De resurser som vi sparar använder vi bland annat till att ge alla nyanlända invandrade elever tre timmars extra svenskundervisning i veckan. Dessutom kommer vi fortsätta genomföra reformer för att höja kvaliteten på SFI, öka individualiseringen och förbättra möjligheterna till att koppla SFI till relevant jobb.

  3. Överfulla anläggningsboenden (ABO). Här har Rayman rätt i att det är den mest akuta utmaningen för närvarande. Men det är lite enkelt att ta det som exempel på att integrationspolitiken misslyckats. Huvudförklaringen till att alldeles för många nu fastnar i ett ABO-boende är snarare flyktingkatastrofen i Syrien än den förda integrationspolitiken. Icke desto mindre är detta en stor utmaning. Det är därför vi i budgeten la förslag bland annat om att göra ersättningssystemet till kommunerna prestationsbaserat och om förbättrad bosättningshjälp. Men vi behöver göra mer och tillsammans med migrationsministern och arbetsmarknadsministern för vi nu samtal med ansvariga myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att hitta lösningar på hur fler snabbt ska kunna lämna ABO.

  En avgörande framtidsfråga för Sverige är att vi fortsätter vara ett öppet och tolerant land och samtidigt har en effektiv integrationspolitik. Sanna Rayman efterlyser ansvar. Jag kan hålla med Rayman om att socialdemokraterna i denna avgörande framtidsfråga lämnat walkover. Men från Alliansens sida reformerar vi hela tiden politiken med tydligt fokus på jobb och kunskaper i svenska. Vi tar ansvar och i nästa års val ska vi vinna väljarnas förtroende för att fortsätta ta ansvaret.

  Erik Ullenhag

  Integrationsminister (FP)

  Erik Ullenhag

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X