Annons

Ulf Hård af Segerstad är död

Under strecket
Publicerad

Den mångårige SvD-medarbetaren Ulf Hård af Segerstad har avlidit, 90 år gammal.
Ulf Hård knöts till Svenska Dagbladet 1939, samma år som han tog sin fil kand.
Design, möbelformgivning och samhällsplanering i konsthistoriskt perspektiv blev de områden där han - och SvD - låg långt före sin tid och där han blev en stor auktoritet; 1967 blev han till exempel vicepresident i internationella industridesignrådet.
På 70-talet hade han en gästprofessur i Minnesota och under 30 års tid ägnade han sig åt ett omfattande skriftställarskap.
Ulf Hård blev hedersdoktor i Uppsala 1979 och fick professors namn 1993 för sina insatser.
Kritikergärningen i SvD upphörde egentligen aldrig; Ulf Hård skrev sin sista artikel i tidningen för två år sedan.

Annons
Annons
Annons