Annons
Krönika

Bo Löfvendahl:Ukrainskan och ryskan nära släktingar

Under strecket
Publicerad

Vad menar egentligen Vladimir Putin när han säger att han ska ”skydda ryssar”? Det är uppenbart att ryss här är liktydigt med rysktalande. Men med vårt språkbruk är ryss en nationalitetsbeteckning som betyder ’medborgare i landet Ryssland’. Vi kallar inte franskspråkiga belgare för fransmän eller ålänningar för svenskar, och vi brukar inte heller kalla ryskspråkiga estländare, georgier eller ukrainare för ryssar.

Språktillhörigheten är en avgörande kategori för aktörerna i vår tids Krimkrig, och krisen i Ukraina ställer distinktionen mellan språk och nationalitet på sin spets. Ukraina är ett annorlunda exempel än Estland eller Finland, där majoritetsspråken estniska och finska har ytterst litet gemensamt med minoritetsspråken ryska respektive svenska. Ukrainska och ryska är däremot två mycket nära besläktade språk. Tillsammans med vitryskan bildar de en grupp inom den stora slaviska språkfamiljen som brukar kallas östslaviska språk. Ukrainska och ryska betraktas som ömsesidigt begripliga, ungefär som de skandinaviska språken eller kanske spanska och portugisiska. De är så lika varandra att människor kan glida mellan dem, och det finns till och med ett speciellt blandspråk av ryska och ukrainska som har en egen benämning, surzjyk.

Annons
Annons
Annons