Annons
X
Annons
X

Avråder från insats – UD skyddar Ryska huset

Utrikesdepartementets enhet Protokollet avråder Kronofogdemyndigheten att som begärts av ägaren utföra en särskild handräckning vid Ryska huset på Lidingö.

– De går på ryska federationens sida om diplomatisk immunitet, konstaterar juristen Jerker Loré vid Kronofogdemyndigheten.

(uppdaterad)
Ryska huset på Lidingö
[object Object]
Kostervägen 5 på Lidingö. Foto: David Magnusson

SvD skrevpå måndagen att det kommit in en ansökan om särskild handräckning från ägaren till sjuvåningshuset på Kostervägen 5, Lidingö.

En skylt, en vägbom och flera betongsuggor skulle enligt ansökan behöva flyttas utanför det hyreshus som sedan september 2014 ägs av LKO Fastighets AB, men som ännu befolkas av ryska medborgare.

Kronofogdens Jerker Loré gjorde en hemställan om vägledning av UD, något som nu inkommit:

Annons
X

– Det tycker att det föreligger hinder och skriver att man saknar anledning att ifrågasätta de uppgifter som den ryska ambassaden lämnat om hur fastigheten utnyttjas, berättar Jerker Loré.

I utlåtandet från UD:s avdelning Protokollet står att fastigheten utnyttjas endast för officiella ändamål. Att det finns tjänstelägenheter i huset avsedda för medlemmar av den administrativa personalen av Ryska federationens handelsrepresentation och ambassad. Samt arkiv tillhörande Rysslands beskickning.

Jag är inte beredd att ta beslut ännu.

**UD hänvisar till artiklar **i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser samt att beskickningslokaler och dess egendom, beskicknings arkiv och diplomatiska företrädares privatbostäder åtnjuter okränkbarhet.

Därför är det UD:s uppfattning att okränkbarheten även omfattar säkerhetsanordningar som skylt, vägbom och betongklossar uppställda på fastighetens område.

Utlåtandet från enheten Protokollet är undertecknat av handläggare Ola Pihlblad. Protokollet påpekar dock att det är enhetens uppfattning och att ”regeringskansliet inte får bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska besluta i ett ärende som rör tillämpning av lag”.

Vad händer nu?

– Den sökande (LKO Fastighets AB) och dess ombud Stefan Häge kommer att få ta del av det här. Jag är inte beredd att fatta beslut på grundval av informationen, säger Jerker Loré.

Har du varit med om något liknande?

– Nej, det är första gången för mig.

Annons

Kostervägen 5 på Lidingö.

Foto: David Magnusson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X