Annons
X
Annons
X

UD har inte fört diskussioner med USA:s myndigheter

Utlämningen mellan USA och Djibouti är en fråga som helt ligger i händerna på myndigheter i Djibouti och USA, skriver UD:s presschef Anders Jörle i en replik på Gösta Hulténs artikel på SvD Brännpunkt den 3 januari.

REPLIK | SOMALIASVENSKARNA

Ansvaret för vidtagna rättsåtgärder faller alltid på det land där frihetsberövandet har ägt rum.
Anders Jörle

Utrikesdepartementet har noga följt utvecklingen med de två svenska medborgare som fängslades i Djibouti i somras. Männen lämnade Sverige redan 2008, den ene är anmäld som utflyttad.

UD har ingen anledning att spekulera i skuldfrågan. Vår inställning till varje form av terrorism är dock känd.

Annons
X

När en svensk medborgare frihetsberövas utomlands ingår i det konsulära uppdraget för utrikesförvaltningen att kontakta den fängslade och efterfråga om vederbörande önskar besök och eventuell hjälp och kontakt med anhöriga och advokat. Denna insats innebär aldrig något ställningstagande i skuldfrågan utan sker i enlighet med internationellt vedertagen praxis. Det bör understrykas att ansvaret för vidtagna rättsåtgärder alltid faller på det land där frihetsberövandet har ägt rum.

Av omsorg om bland andra de berörda och deras anhöriga är UD i regel mycket sparsamt med detaljer kring enskilda fall.

I det aktuella fallet har svenska tjänstemän fått besöka de frihetsberövade både i Djibouti och efter utlämningen till USA. När det gäller utlämningen mellan USA och Djibouti är detta en fråga som helt ligger i händerna på myndigheter i Djibouti och USA. UD har inte medverkat i den åtgärden och inte heller fört några diskussioner med amerikanska myndigheter i frågan.

ANDERS JÖRLE

UD:s presschef

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X