Annons
X
Annons
X

U137 i hemlig led

Den sovjetiska ubåten U 137 som gick på grund i Blekinge för 30 år sedan körde i en hemlig svensk militär farled. Orsaken till grundstötningen var att ubåten hamnade fyra till åtta meter fel. Den hemliga leden har aldrig nämnts i de svenska utredningarna av händelsen som inledde tio års ubåtsjakter.

[object Object]
Kommendör Karl Andersson, förste svensk ombord på ubåten, anser att den navigerade fel. Foto: MALIN HOELSTAD

Dramat 1981 är den allvarligaste kränkningen av Sverige under hela kalla kriget. Det skakade om nationen under tio dygn. Än idag diskuteras i Karlskrona om ubåten trängde in på svenskt område med avsikt, eller om det var felnavigering, vilket Sovjetunionen och Ryssland hävdat.

Ubåtens kurser tyder på att de kan ha känt till den hemliga militärleden. De girade åt rätt håll före grundet.

Grundstötningen skedde inne i Gåsefjärden i östra Blekinge. 30 år senare kör SvD med taxibåten Sjöbussen in i fjärden – och finner en pusselbit som aldrig har redovisats för svenska folket.

Annons
X

Ubåten gick in en mörk oktoberkväll, och nu är det en solig höstdag. Men vår kurs är densamma som ubåtens besättning uppgett att de hade.

Rakt framför oss faller solen på något vitt på en av öarna. Det är en vitmålad betongkub – ett ensmärke. Den röjer att här finns en hemlig militär led in i fjärden. Sådana vita markeringar leder svenska marinens fartyg och båtar på rätt kurs. Längre in i Gåsefjärden fanns nämligen 1981 förberedda platser för att förtöja svenska torpedbåtar vid krig.

Två vita ensmärken i betong syns på Torumsskär. Det var vid det skäret, framför ensmärkena, som ubåten gick på grund. Men vi vill inte hamna på samma grund. Om här går en militärled måste det finnas andra markeringar som visar var svenska marinens båtar ska gira för att passera Torumsskär på säkert avstånd.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi ser akterut och upptäcker två vita trianglar på skäret Flaggskär som vi nyss passerat. Taxibåten svänger en smula åt norr och de två vita trianglarna går då ihop – vi har en ny kurs. Nu kan vi utan problem komma längre i fjärden, på säkert avstånd från grundet vid Torumsskär (se grafiken på följande uppslag).

  Denna iakttagelse gjorde även den svenska Ubåtskommission som en novemberkväll 1995 körde in samma väg. Kommissionen bestod av vetenskapsmän under ledning av professor Hans G Forsberg. Med enbart optiska hjälpmedel navigerade sig kommissionen in i fjärden.

  –Det är oerhört skickligt att navigera in där. Ubåten visste var de var och måste ha gått in avsiktligt, säger Hans G Forsberg. Han bekräftar att utredarna kände till den militära utmärkningen:

  –Det finns ensmärken som man ska ha för att gå klar. Vår slutsats var att om ubåten hade gått fyra meter åt vänster så hade ubåten skrapat i grundet, men gått klar från det med ett skrapmärke. Hade de gått åtta meter åt vänster så hade de inte nuddat något utan kunnat fortsätta, säger Hans G Forsberg till SvD.

  Ubåtens kurser tyder på att de kan ha känt till den hemliga militärleden. De girade åt rätt håll före grundet. Att de ändå gick på det kan förklaras av att de upptäckte den andra enslinjen för sent – eller körde med för hög fart för att gå fria. Trots detta nämns inte den hemliga militära leden varken av ÖB:s utredning 1981, Ubåtsskyddskommissionen 1983, Ubåtskommissionen 1995 eller Ubåtsutredningen från 2001.

  Ubåtens politiske officer Vailij Besedin beskriver i boken ”Inifrån U137” hur de från havet girade in mot Gåsefjärden med ”en exakt sväng som man bara kunde göra om man kände till hur farleden var markerad på svenska sjökort”. Men på de svenska sjökort som finns att köpa i handeln finns det ingen markerad farled in i Gåsefjärden. Det finns utsatt endast på hemliga svenska militära sjökort.

  Besedin skriver vidare: ”Att ta sig hit in borde vara omöjligt utan att känna till farleden, utan att ta ut kursen och utan att ha precisa pejlingar på synliga utmärkningar”. Men precis som SvD kunde Sovjet ha varit på plats och ritat in var ensmärkena stod långt tidigare. Med strålkastare eller mörkerkikare syns ensmärken även i mörker.

  Orsaken till att ubåten gick på grund var enligt Sovjet fel på utrustningen och fatala felbedömningar. Ubåten skulle vara öster om Bornholm. Fyren Utklippan togs för en fiskebåt, Blekinges öar syntes men man trodde de var oljefläckar och en svensk kustradar rakt innanför Gåsfjärden tolkades som ett fartyg. Det vita ensmärket på Torumsskär uppfattades enligt Besedin som is, trots årstiden.

  Vi går själva iland på Torumsskär. Fyrkanter på berghällen visar de nedsprängda skyttevärn som svenska jägarsoldater använde 1981, men som nu är igenfyllda med betong. På sjökortet är det än idag ankringsförbud runt Torumsskär – orsaken till det är att passagen in på fjärden här skyddades av fasta minor.

  –Där, 100 meter framför ubåtens för, låg den ena minlinjen. Den andra låg längre akter om ubåten, visar vår ciceron överstelöjtnant Rolf Lindén som tjänstgjorde som operativ chef vid Blekinge kustartilleriförsvar de kritiska dygnen 1981.

  Förste svensk ombord på ubåten den 28 oktober 1981 var kommendör Karl Andersson. Han berättar om hur ubåtsbesättningen försökte lura i honom högprocentig sprit och att navigationsinstrumenten ombord fungerade. Ändå tror han på de ryska förklaringarna.

  –Det har ältats om detta i 30 år. Jag anser att det var ett navigeringsmisstag av herostratiska mått, säger Karl Andersson. Enligt honom var det lokal dimma vid Gåsefjärden och en hel serie missgrepp ombord som satte ubåten på grund.

  När larmet om ubåten kom 1981 var kommendörkapten Rolf Edwardson vakthavande befäl vid örlogsbasen. Edwardson skulle inte själv gå in med ett 76 meter långt fartyg i Gåsefjärden, men han har en egen teori. Högste chef på ubåten var inte kaptenen Anatolij Gustjsin utan en kommendör, Josef Avrukjevitj som kan ha ansvarat för ett prov som gick fel:

  –Uppgiften kan ha varit: ”angör främmande kust under svåra förhållanden”, säger Rolf Edvardsson. Han påpekar att Sovjet hade sina största flottmanövrar 1981 och att läget i Polen var spänt. Edwardson är numera kommunal guide för Karlskrona kommun och än idag är det alltid någon i besöksgrupperna som frågar om ubåten.

  Nu blåser andra vindar med ryska och svenska flaggor sida vid sida i Karlskrona, vars turistbroschyrer även har polsk text. Den mest besökta attraktionen är Marinmuseum med en permanent utställning om kalla kriget och ubåtskränkningarna.

  –För den äldre generationen är det angeläget att berätta sin version. De yngre har inte alltid klart för sig att Europa var delat och att andra sidan av Östersjön dominerades av Sovjetimperiet, berättar intendenten Peter Rosengren.

  Annons
  Annons
  X

  Kommendör Karl Andersson, förste svensk ombord på ubåten, anser att den navigerade fel.

  Foto: MALIN HOELSTAD Bild 1 av 5

  Kommendörkapten Rolf Edwardson tror att ubåten hade i uppdrag att genomföra ett intrång.

  Foto: MALIN HOELSTAD Bild 2 av 5

  Här gick ubåten U 137 på grund för 30 år sedan

  Foto: MALIN HOELSTAD Bild 3 av 5

  En skylt på Torumsskär minner om att här utanför gick den sovjetiska ubåten på grund för 30 år sedan. Överstelöjtnant Rolf Lindén spejar i kikaren ut över ubåtens färdväg in hit.

  Foto: MALIN HOELSTAD Bild 4 av 5
  Foto: MALIN HOELSTAD Bild 5 av 5
  Annons
  X
  Annons
  X