U 137 kränkte våra vatten avsiktligt

Under strecket
Publicerad
Annons

I de förnyade diskussionerna om vilken uppgift U 137 egentligen hade och vem, som letade var efter vad, fördunklas alltför lätt att det faktum att det, enligt vår lagstiftning, faktiskt handlade om en avsiktlig kränkning . Men kränkningen inträffade till sjöss omkring en och en halv timme före grundstöt ningen inomskärs. Det var när ubåten utan tillstånd passerade in på vårt territorialvatten, som kränkningen skedde - inte när hon gick på grund inne på Gåsefjärden. Kränkningen ska dessutom, och enligt normala folkrättsliga regler, bedömas som avsiktlig, därför att ubåten inte omedelbart satte kurs ut igen, när man observerat Utklippans fyr i förlig riktning; för det hade man gjort enligt en anteckning i loggboken. Att ubåten senare gick på grund, berodde förstås på felnavigering för inte hade man för avsikt att gå på grund. De inledande sovjetiska - och senare andras försök att släta över fundamentala fakta kring incidenten måste tydligen påpekas igen. Incidenten var helt enkelt en avsiktlig kränkning och ska behandlas därefter.

Annons
Annons
Annons