Recension

Detta är mitt land. Helmer Grundströms liv och diktningTystnadens formgivare

LAPPLANDS SKILDRARE | Som en av Klarabohemerna har Helmer Grundström spelat en biroll i flera författarbiografier. Nu får en av våra mest folkliga diktare för en gångs skull spela huvudrollen, i en gedigen och bred biografi. Gunnar Balgård, som också sammanställt ett urval noveller, beskriver Grundströms dikter som en ”formgiven tystnad, en molande värk i frilagd form”.

Under strecket
Publicerad
Annons

I en norrländsk litterär kanon skulle man inte kunna förbigå Helmer Grundström (1904- 1986). Krymper man perspektivet ytterligare till vad Grundström själv kallade Lill-Norrland, det vill säga Norrlands fattiga inland, till skillnad från Ludvig Nordströms idé om ett kustnära och rikt industrialiserat Stor-Norrland, är Grundström den absoluta klassikern.

Den som har läst en eller annan författarbiografi kan ha stött på Grundström som en av bifigurerna. Han rörde sig mitt i tidens litterära liv - under en period tillhörde han Klarabohemerna kring Ferlin; Ekelöf var en nära vän. Under en resa på Irland kunde han ha träffat Yeats, vars författarskap han väl kände, om han hade förmått övervinna sin skygghet. Yeats var själv besviken över att ha missat detta möte med en svensk poet.

Annons
Annons
Annons