Annons

Per Widén:Tystnad råder om den svenska imperialismen

De historiska museernas framställning av Sverige rymmer nästan inga spår av stormaktstiden. I stället frammanas en falsk bild av vårt land som en neutral och fredlig småstat även i det förflutna.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Som få andra medier kan museer genom sina samlingar hävda att den historia de berättar är autentisk och riktig. Som populärhistoriska förmedlare har de i kraft av dessa anspråk en stark ställning i skapandet av det allmänna historiemedvetandet. Under lång tid har det därför diskuterats vilken bild av historien som visas på svenska museer, vad som tas med och vad som lämnas utanför, och många luckor och skevheter har täppts till och rätats ut de senaste decennierna.

En intressant skevhet i museiutställningarna kvarstår dock: svårigheten för svenska museer att berätta om den svenska imperialismen under den period vi kallar stormaktstiden. En skevhet som har funnits med ända sedan de första museerna skapades.

Annons
Annons
Annons