Tyskt ja till cellimport

Under strecket
Publicerad
Annons

Berlin Forskning på stamceller blir tillåten i Tyskland. Efter över fyra timmars debatt sade förbundsdagen på onsdagskvällen ja till import av stamceller. Att ta fram och använda sådana i Tyskland är fortfarande förbjudet eftersom embryot anses vara ett liv och därför skyddas av lagen.

Frågan som utretts och diskuterats i snart två år är i högsta grad politisk, dock inte partipolitisk. Inför onsdagens debatt gick skiljelinjerna rakt igenom alla partier, och ingen av partigrupperna stod bakom något av de tre förslag som fanns.
Sedan många år är det förbjudet i Tyskland att utvinna stamceller ur ett embryo, det vill säga de första cellerna ur ett befruktat ägg. Och den lagen har ingen velat ändra på.
Sedan forskarna länge krävt möjlighet att få forska även på stamceller innebär onsdagens beslut att de kan det, dock under vissa villkor.

Annons
Annons
Annons