Annons
X
Annons
X

Tysklands utrikesminister: Kämpa för starkare Europa

Europa måste ta ansvar för den yttre säkerheten men även bli bättre på att upprätthålla den interna säkerheten. Kampen mot terrorism kräver gemensamma ansträngningar. EU måste också ha förmågan att självständigt hantera kriser och konflikter i sitt närområde, skriver Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel.

Det europeiska samarbetet har sällan utsatts för så mycket antipati, skriver Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel i samband med att Romfördragen fyller 60 år.
Det europeiska samarbetet har sällan utsatts för så mycket antipati, skriver Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel i samband med att Romfördragen fyller 60 år. Foto: Michael Sohn/AP

DEBATT | EU-SAMARBETE

Europa, Du fyller år! Den 25 mars 1957, för 60 år sedan, skrev de grundande staterna under Romfördragen. Datumet är en avgörande milstolpe i det mest framgångsrika projektet för frihet, fred och välstånd som världen någonsin sett.

Detta är någonting att glädjas åt.

Efter 60 år av europeiskt samarbete står vi dock vid ett vägskäl. Finanskrisen och hanteringen av flyktingströmmarna har skoningslöst uppenbarat svagheterna i det europeiska samarbetet. Inom några dagar kommer Storbritannien att kungöra sin önskan om att utträda ur den Europeiska unionen. Detta är ett uppvaknande. Vi måste komma överens om vad Europa betyder för oss, vart vi vill med vårt Europa och vad vi är beredda att investera i det.

Annons
X

Däri ligger den egentliga betydelsen av denna Romfördragens årsdag.

Det europeiska samarbetet har sällan utsatts för så mycket antipati, både inifrån och utifrån, av populis­ter som lockar med enkla lösningar, av autokrater som är avogt inställda till våra värderingar. Allihop vill de montera ner eller förstöra Europa.

För mig är det självklart att det europeiska samarbetet är den rätta vägen, den enda vägen. Vi får inte lura oss själva: I denna krisdrabbade värld, där så mycket visshet har gått förlorad, kan de europeiska staterna endast försvara sina intressen och ­värderingar om de talar med en röst. Inget land i ­Europa, inte ens Tyskland, kan göra det ensamt numera. Tillsammans är vi mycket mer och mycket starkare än summan av alla enskilda stater. Därför måste vi verka för ett ännu starkare samarbete.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Därför måste 60-årsdagen tända hoppets gnista och bli ett upprop för att kämpa för Europa. Vi får inte tiga när andra verkar för att få ett slut på det europeiska samarbetet.

  Att kämpa för Europa betyder att försvara våra gemensamma värderingar, det vill säga de europeiska värderingarna. Vi vill göra Europa redo för framtiden – det Europa som i flera decennier har säkrat vår frihet och stabilitet. Rättsstatens principer och demokrati, solidaritet med varandra och mångfald bland oss är grundvalarna i det europeiska samarbetet. Vi måste stå upp för detta, både utåt och inåt.

  Att kämpa för Europa betyder också att stå upp för det vi åstadkommit. Att montera ner den europeiska integrationen leder inte till framsteg. Gemen­samt har vi bemästrat statsskuldskrisen. Vi verkar för att alla inom euroområdet ska kunna ­titta framåt med tillförsikt, att ny tillväxt skapas överallt och att nya jobb resulterar i nya möjlig­heter. För att nå dit kommer vi att behöva fördjupa det ekonomiska samarbetet och valutaunionen. Inte för att isolera oss, utan därför att vi genom en gemensam valuta är närmare förbundna än någonsin.

  Människorna i Europa ska inte behöva vara rädda. Frihet och säkerhet går hand i hand.

  Men vi måste gå längre: Den historiska uppgiften som vi nu står inför är att skapa ett bättre, ett starkare Europa. Vi måste investera gemensamt i EU och göra det viktigaste freds- och välståndsprojektet i vår tid starkt för framtiden. 

  För det första handlar det om den europeiska ut­rikes- och säkerhetspolitiken: Det är dags att säga farväl till uppfattningen att vi i Europa inte själva ansvarar för vår egen säkerhet. Det stämmer att ­Europa nu äntligen måste bli vuxet. Partnerskapen med USA och Nato är hörnstenar i den transatlantiska gemenskapen. Men EU måste ha förmågan att självständigt hantera kriser och konflikter i sitt närområde. De första stegen har tagits; fler måste följa.

  För det andra behöver vi ett skydd för EU:s yttre gränser som verkligen förtjänar namnet. Inom ­Europa har gränserna förlorat mycket av sin betydelse. Detta är en stor bragd, men starka yttre gränser är också en stor prestation. Vi ser, mitt i alla kriser i vårt närområde och med flyktingströmmarna, hur viktigt det är med ett effektivt skydd för våra gränser. Den som värdesätter Schengensamarbetet måste också värdesätta skyddet av EU:s yttre gränser. Mycket har åstadkommits, men vi måste göra mer. Detta är en uppgift för hela Europa och inte bara för de mest drabbade bland oss. 

  För det tredje: Europa måste bli bättre på att upprätthålla den interna säkerheten. Kampen mot terrorism kräver gemensamma ansträngningar. Här kan och måste vi bli bättre genom förbättrat sam­arbete och mer utbyte. Människorna i Europa ska inte behöva vara rädda – i Bryssel, Paris, Berlin eller varhelst. Frihet och säkerhet går hand i hand.

  För det fjärde måste vi komma ihåg att det europeiska löftet i mångt och mycket också var ett löfte om välstånd. Den inre marknaden har medfört välstånd för de flesta, över en längre tid. Men alldeles för många människor i Europa har känslan av att det gemensamma Europa inte längre gynnar dem, att de lämnats kvar. Detta måste vi förstå och motverka. Att kämpa för Europa betyder för mig därför att stärka den inre marknaden och ta den sociala dimensionen i det europeiska samarbetet på allvar. Vi behöver nya förutsättningar för tillväxt och välstånd. Det omfattar europeiska investeringar i digital infrastruktur och i utbildning och forskning. Vi är inte nettobidragsgivare och nettobidrags­mot­tagare; vi är alla nettovinnare i Europa om vi lyckas använda resurserna på ett bättre sätt och om sam­tidigt alla är beredda att genomföra de nödvändiga reformerna för att behålla vår konkurrenskraft. 

  Vi vill stå enade och skicka en signal från Rom: Vi européer kavlar upp ärmarna, vi står upp för ­Europa, vi vill göra det bättre! Vi kommer att lyckas med detta om vi inte låter oss skrämmas, om vi ­modigt och självsäkert blåser nytt liv i den europeiska andan, får med oss alla och ser förbi vissa natio­nella stämningslägen.

  Tyskland är berett att göra detta.

  Sigmar Gabriel

  Tysklands utrikesminister (SPD)

  Annons
  Annons
  X

  Det europeiska samarbetet har sällan utsatts för så mycket antipati, skriver Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel i samband med att Romfördragen fyller 60 år.

  Foto: Michael Sohn/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X