Annons

Martin Lagerholm:Tysklands olösliga skuldekvation

Den tyska skönlitteraturen har gett sig in i den tyska skuldfrågans mest privata rum. Uwe Timm och Ulla Hahn är två författare som tycks mena att människan parallellt med sin rationalitet rymmer ett avgrundsdjupt mörker och kapacitet för instrumentell ondska.

Publicerad

Det är inte bara litteraturen om de tyska offren under andra världskriget som nu upplever en rejäl kursstegring på den inhemska bokmarknaden, utan också dess diametrala motsats, dess ideologiska antipod: det slags ”gärningsmannalitteratur” som tematiskt tangerar de frågor som behandlas i tidigare kontroversiella storsäljare som Daniel J Goldhagens ”Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust” och Christopher Brownings ”Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen”.

I kölvattnet efter ömsom spekulativa, ömsom empiriskt välgrundade studier som dessa – vars provocerande slutsatser delvis har lagt grunden till de slags trotsiga självförsoningstendenser som gårdagens understreckare rapporterade om – har ett antal skönlitterära författare under det gångna året inlåtit sig i den tyska skuldfrågans mest privata rum. Metoderna och avsikterna har som regel inte varit att driva fram några teser, eller ens implicit ge sig i kast med några rationellt grundade antydningar, utan snarare att litterärt gestalta och stillsamt reflektera kring en ytterst sammansatt och komplex bild av 30- och 40-talens Tyskland och dess medborgares enskilda öden, vare sig de är historiskt betecknande eller ej.

Annons
Annons
Annons