Annons

Per Högselius:Tysklands återförening började i Moskva

Genom att bara diskutera den känsliga frågan inom en liten sammansvuren grupp lyckades Willy Brandt för 40 år sedan närmast kuppa igenom ett avtal om den tysk-sovjetiska gränsen. Fördraget lade grunden för den avspänning som långt senare möjliggjorde en återförening.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Relationerna mellan Tyskland och Ryssland har alltid varit ansträngda. En av de märkligaste och mest omtalade vändpunkterna i dessa relationer kom för jämnt 40 år sedan, den 12 augusti 1970. Västtysklands förbundskansler Willy Brandt, Sovjetunionens regeringschef Alexej Kosygin samt utrikesministrarna Walter Scheel och Andrej Gromyko undertecknade då det så kallade Moskvafördraget. Fördraget innehöll två viktiga punkter: för det första förband sig de två länderna att i framtiden lösa eventuella konflikter ”uteslutande med fredliga medel”. För det andra deklarerade båda parter att de betraktade ”alla europeiska staters gränser som okränkbara, så som de löper på dagen för undertecknandet av detta fördrag, inklusive Oder-Neisse-linjen, som bildar Folkrepubliken Polens västgräns, och gränsen mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Tyska Demokratiska Republiken”. Indirekt innebar fördraget därmed också att Västtyskland för första gången erkände staten DDR:s existens.

Genom Moskvafördraget inleddes en lång period av avspänning mellan den totalitära supermakten i öst och Europas viktigaste industrination. Avtalet var i praktiken multilateralt bindande till följd av Sovjets hegemoniska ställning i Östeuropa, och det skapade en grund för Västtyskland att förhandla fram liknande avtal med andra kommunistregimer i öst, vilket särskilt banade väg för upprättandet av diplomatiska förbindelser med DDR 1972 – något som ansetts otänkbart bara några år tidigare. Moskvafördraget kom därmed att på ett avgörande sätt bidra till den politiska atmosfären i Europa under 70- och 80-talen.

Annons
Annons
Annons