X
Annons
X

Tyskland var nazisternas första ockupation

**I sin memoarbok tecknar Sebastian Haffner tiden då förutsättningarna för Tredje riket växte fram, såsom detta speglades i det enskilda livet. Som få andra lyckas han gestalta den smärta som Tyskland bär med sig från dessa år.

Av Christian Braw
**
Sedan mer än ett år tillbaka står åter en bok av Sebastian Haffner på den tyska bestsellerlistan. Det är memoarboken "Geschichte eines Deutschen", som i dag utkommer i svensk översättning, En tysk mans historia. Minnen 1914-1933 (övers Karin Mossdal, Norstedts, 246 s). Sebastian Haffner var från början jurist. 1938 emigrerade han till England och etablerade sig som journalist i Observer. Länge var han medarbetare i Die Welt. Haffner avled 1999.
"En tysk mans historia" utgörs av Sebastian Haffners minnen från åren 1914-1933, de år då förutsättningarna för Tredje riket växte fram. Kritiker har menat att Haffner måste ha bearbetat manuskriptet senare, eftersom många av hans iakttagelser är så slående, och det tyska förlaget har till och med låtit specialister undersöka manuskriptet för att nå klarhet i frågan.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X